Gå direkt till textinnehållet

Vad gör EFS

EFS bedriver verksamhet på olika platser, främst i form av gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet samt annan smågruppsverksamhet.

Det mesta av EFS arbete sker främst i och genom de lokala missionsföreningarna, varför verksamheten varierar från plats till plats. Samverkan med Svenska kyrkans församlingar finns i varierad utsträckning. I distriktet finns ett antal samarbetskyrkor där EFS ansvarar för arbetet i en distriktskyrka.

Barn- och ungdomsverksamhet
EFS har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet bland barn- och ungdomar. EFS har genom åren haft ett antal ungdomsförbund som organiserat verksamheten. År 2005 bildades Salt – barn och unga i EFS. Läs mer om Salt och t.ex. lägerverksamhet under Salt-menyn.

Distriktsverksamhet
På distriktsnivå bedriver EFS och Salt framför allt lägerverksamhet och ordnar kurser och arrangemang av olika slag till stöd för föreningarnas verksamhet. Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck är också kopplade till EFS, liksom bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan.

Mission
Till EFS uppdrag hör att nå ut med evangeliet till människor. Det försöker man göra både genom arbetet i Sverige och genom internationellt engagemang via EFS internationella mission.
I Västerbotten finns Internationella rådet som jobbar med frågor om internationell mission, vänförsamlingsrelationer, global rättvisa, integration m.m.

 

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.