Gå direkt till textinnehållet
Tillbaka till kalendern

Region eller distrikt?

En motion inkom till årsmötet 2021, som uppmanade styrelsen att på nytt titta på vilka för- respektive nackdelar det skulle finnas med att gå med som en region i EFS riks jämfört med att fortsätta att vara ett mer självständigt distrikt.

På årsmötet 2022 presenterade styrelsen arbetsgången kring denna fråga och en grupp från styrelsen är tillsatt för att arbeta med att ta fram ett förslag till årsmötet 2023.
Gruppen tittar på vad det skulle innebära för distriktsorganisationen som helhet, för föreningar samt för personal, både i kretsar, samarbetskyrkor och på kansliet.
Gruppen har mött representanter från EFS riks och tagit upp de frågor som kom upp på distriktsårsmötet, samt frågor som styrelsen ser som viktiga att få förtydligade.
På lördagen under Nära Jesus, 22 oktober, kommer Kerstin Oderhem att hålla ett seminarium om EFS Vision. Där finns det finns möjlighet att ställa frågor till henne och hon får berätta från sin utgångpunkt vad den nya organisationen innebär. Det kommer också att vara möjligt att nyttja en av de parallella samlingarna för att samtala och utbyta frågor och tankar kring detta med Mats Lindberg och delar av styrelsen.

Under hösten kommer vi att inbjuda till några tillfällen där alla medlemmar ges möjlighet att träffas digitalt för att samtala och lyfta sina tankar i frågan. Inbjudan till dessa kommer via din förening. Datumen är 3:e och 15:e november 18.30-20.30, samt 7:e december kl.10.00-12.00. Anslutningslänk kommer att finnas här samt i inbjudan till föreningen.

Efter dessa träffar kommer styrelsen att jobba vidare med frågan och presentera tankarna på två vårmöten, som liksom mötena i höst är öppna för alla medlemmar. Efter det kommer ett förslag att läggas fram för EFS Västerbottens årsmöte 2023.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.