Gå direkt till textinnehållet

EFS Västerbotten och de skärpta råden

Uppdaterat 2020-11-11
I tisdags kom det nya skärpta råd för Västerbotten. Man har sett att spridningen av Covid-19 ökat markant i regionen och därför har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd från och med tisdag 10 november fram till den 8 december. Dessa råd och restriktioner kan komma att förlängas beroende på situationens utveckling.

EFS Västerbotten vill uppmana er att följa Luleå stifts biskop Åsa Nyströms råd och restriktioner, som har anpassats till våra kyrkliga verksamheter utifrån Region Västerbotten och Folkhälsomyndighetens råd:

Håll kyrkorna öppna

Håll kyrkorna öppna så mycket som det är rimligt, ge därmed möjlighet till enskild andakt och ljuständning. Låt gärna orgelmusiken ljuda med älskade sånger och musikstycken. Tydliggör hur själavårdande samtal kan erbjudas.

Fortsätt fira gudstjänst

Vårt uppdrag som kyrka är viktigt och i det måste vi stå fasta, inte minst inför advent och jul. Att ge människor säkra miljöer där man kan uttrycka sorg och möta evangelium, på de sätt som är möjliga, är vårt bidrag till folkhälsan. Livsmod och hopp på mänsklig och kristen grund är viktigare än någonsin. Vi fortsätter att läsa Bibelns texter, lyssna till varandra och till Guds röst samt be för våra sammanhang och vår värld.

Med detta sagt; vi kan och bör fortsatt fira gudstjänst med 50-gränsen som max och med glest sittande hushåll i kyrkor som är tillräckligt stora. I små kyrkor behöver man ha lägre gränser som det ju redan finns hos många av er. Vi ska sitta glest och hålla avstånd.

Smittskyddet har tidigare framhållit att det vi framför allt behöver ta hand om är in- och utpassering i kyrkan, liksom hur man går fram till nattvarden. Det är när människor är i rörelse som riskerna uppstår. I de momenten behöver vi vara extra försiktiga.

Fortsätt också att utveckla ert digitala utbud av gudstjänster, andakter och konserter.

Kreativitet

Fortsätt arbeta kreativt med att bryta ensamheten och isoleringen utan att fysiskt komma varandra nära, och kreativt med att hitta nya sätt att förmedla evangelium. Låt julens budskap klinga och höras på väntade och oväntade ställen; Gud har kommit oss nära. ”Natten ska vika där ångest nu råder. … Ty ett barn har fötts fött, en son är oss given” Jes.9.

Barnen

Fortsatt går barnen i skolan och de födda 2005 och senare får fortsätta med sina idrottsträningar på sin fritid. Det generella rådet är att barn får samlas. Det är särskilt viktigt för barn som lever i utsatthet. Så i den mån ni har möjlighet att fortsätta med er barnverksamhet är det viktigt. Men här kan det naturligtvis finnas lokala skäl till att behöva göra annorlunda, t ex hur ledarsituationen ser ut.

Minska smittkedjor

Det nya i de skärpta allmänna råden är att inte resa inom och mellan regionerna. Detta för att hindra smittan att sprida sig. Det kan till exempel innebära att det är olämpligt att samla konfirmander fysiskt som kommer från olika skolor under dessa veckor, då får undervisningen och mötesplatserna flyttas till digitala rum.

Vänliga hälsningar,
Åsa Nyström

 

Följande är information är hämtat från Folkhälsomyndigheten och Krisinformation för Västerbotten:
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, eller ett fåtal utvalda om du bor själv. Ordna inte fester eller andra liknande sociala aktiviteter, begränsa fysiska kontakter på jobbet. Undantag gäller nödvändig närkontakt som exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar.
  • Avstå från onödiga resor inom och utanför Västerbotten. Måste man mot förmodan resa, är det viktigt att man gör det på ett säkert sätt. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att ta sig till och från arbetet, studier eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Besök inte allmänna platser där människor samlas. Undvik inomhusmiljöer så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek kan göras, på ett säkert sätt. Extra viktigt blir att hålla avstånd.
  • Undvik att delta i olika evenemang och aktiviteter som exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Särskilt viktigt att undvika är idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Se Biskop Åsas råd angående barn- och ungdomsverksamhet.
  • Maxgränsen på 50 personer återinförs i Västerbotten och träder i kraft idag, onsdag 11 november. Det blir alltså återigen förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det gäller alltså för gudstjänster också. Även detta beslut sträcker sig fram till och med den 8 december.
Till sist vill Mats Lindberg få skicka med en bön att använda i dessa svåra tider:

Gud
Vi ber för vår värld, vårt land och alla som har ansvar att leda vårt land. Ge dem vishet att kunna ta de kloka besluten.
Vi ber för EFS och hela den kristna kyrkan i vårt land. GE oss uthållighet och klokhet att kunna fortsätta vara kyrka mitt i en osäker och besvärlig tid.
Hjälp oss också som enskilda att kunna se och bry oss om varandra i kärlek. Gör oss uppfinningsrika att hitta sätt att ge din kärlek vidare.
Herre vi ber dig, förbarma dig över oss och vår värld. Tack för att vi får komma till dig med hela våra liv.

Amen

 

Länkar om de nya skärpta råden:

https://www.regionvasterbotten.se/skarpta-rad-for-dig-i-vasterbotten

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regionala-rad-och-restriktioner/vasterbotten

Scouterna.se
www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

 

Folkhälsomyndighetens dagliga uppdatering med diagram och kartor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/?fbclid=IwAR1-WhVkTrClaV9tSOCraZOkCgdlM_6Jc2A3CCtUKrvi9AhaSwDcrlvwPFE

 

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.