Gå direkt till textinnehållet

Digitalt årsmöte och omställning av lägerverksamheten

Digitalt årsmöte och omställning av lägerverksamheten. När EFS distriktsstyrelse sammanträdde den nionde maj tog vi ställning till flera pandemianpassade beslut som på sikt kommer att betraktas som historiska.

Styrelsen håller på grund av den pågående pandemin digitala sammanträden. Det är också med hjälp av digital teknik EFS i Västerbotten kommer att genomföra årsmötet år 2020. Det inträffar på förmiddagen den 27 juni. Mötesverktyget är Google Meet.

Föreningarna kommer att få mer detaljerad information om hur mötet ska gå till. Redan nu står det klart att ombuden måste anmäla deltagande via mejl. För att därefter i retur via mejl få den länk som ger inträde till årsmötet.

Presidiet samt ytterligare ett mindre antal personer kommer att vara samlade i en lokal. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att ge dem som inte är ombud möjlighet att via en videolänk följa en direktsändning av årsmötet från den lokal där presidiet är samlat.

En enig styrelse fattade även beslut om att bekräfta det av arbetsutskottet redan fattade beslutet att ställa om sommarens lägerverksamhet. Detta efter att ha tagit del av de myndighetsdirektiv som för närvarande finns tillgängliga hos Region Västerbottens smittskydd samt hos Folkhälsomyndigheten. Risken för smittspridning av covid-19 är inför sommaren för stor för att vi ska kunna genomföra lägren på samma sätt som vi brukar göra det.

Istället ger styrelsen distriktskonsulenterna i uppdrag att söka möjligheter att genomföra konfirmandläsning med en förändrad planering. Styrelsen ger de distriktskonsulenter som ansvarar för konfirmandarbetet det konkreta uppdraget att utforma en konfirmationsläsning som kan komma igång under hösten år 2020. Beslutet berör en stor grupp ungdomar. Två läger var planerade på Strömbäcks Folkhögskola och ett läger var planerat på Solviks Folkhögskola.

När det gäller sommarens övriga lägerverksamhet ger styrelsen de anställda i uppdrag att i sina lokala sammanhang, tillsammans med föreningarnas styrelser, undersöka möjligheter att inför denna sommar utforma lokal dagverksamhet för barn och ungdomar. Styrelsens uppmaning är att de ungdomar som ställt sig till förfogande för ledaruppdrag i sommar istället inbjuds att få arbeta med denna dagverksamhet. De blir ytterligare en resurs i arbetet med en alternativ daglägerverksamhet.

Det är ett angeläget böneämne att EFS i Västerbotten på dessa nya vägar, som ännu känns främmande och obekanta, kan möta de barn och ungdomar som vi annars skulle ha kunnat lära känna på våra uppskattade sommarläger.

EFS-kansliet i Västerbotten genomgår en krävande period då det vid kansliet är flera vakanta tjänster. Därtill kommer snabba omställningar på grund av den pågående pandemin. De utannonserade tjänsterna som distriktsföreståndare, personalansvarig och administratör har dock mött stort intresse. Det är flera sökande till samtliga tjänster. Utsikterna är goda för att kansliet inför hösten står fullbemannat.

Slutligen vill styrelsen påminna om kollekterna. Pandemin tvingar många EFS-föreningar till begränsad aktivitet. Därmed minskar tillfällena till kollekt. Resultatet av insamlade gåvomedel halkar allt längre ner från det uppsatta budgetmålet för 2020. Glöm inte möjligheten att skänka pengar på annat sätt! Den som vill att gåvan ska gå via den lokala föreningen kan vid sidan om sitt namn som avsändare även notera föreningens namn eller nummer.

Med önskan om en hoppfull sommar

/Styrelsen

 

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.