Gå direkt till textinnehållet

Läger sommaren 2020

Till följd av pågående Coronapandemi, Folkhälsomyndighetens löpande rekommendationer och regeringens beslut, har EFS Västerbotten blivit tvungna att ställa om eller ställa in delar av sin verksamhet. Under påsklovet har lägret Game On och Klippengårdens Tillsammansläger ställts in och vi står nu inför en sommarperiod med ett 10-tal barn- och vuxenläger samt tre konfirmationsläger.

EFS Västerbottens arbetsutskott (AU) har tagit del av de samtal som förts bland distriktskonsulenter, verksamhetsrådets ledamöter, lägerledare, smittskyddssköterska vid Smittskyddsenheten i Region Västerbotten samt konfirmandkontaktpersoner i Skellefteå pastorat och Umeå pastorat.

AU har samtalat om möjligheten att ställa om och göra förändringar i lägerverksamheten som håller sig inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut, samt utifrån EFS Västerbottens arbetsgivaransvar.

AU beslutar
att
ställa in samtliga läger d.v.s. alla barnläger, barn- och vuxenläger och alla konfirmationsläger under perioden 200601-200831

att ersätta arvoderade ledare för den tid de lagt ned på lägerförberedelser

att uppmana föreningar och anställda att i lokala sammanhang se över möjligheten till olika dagverksamheter för barn- och ungdomar

att distriktskonsulenter och anställda arbetar med möjliga alternativ på konfirmationsläsning under höst, vinter och vår samt möjlighet till utökade konfirmationsläger sommaren 2021och bollar detta med AU.

Se bifogat utdrag ur AUs protokoll här.
Vid frågor och funderingar kontakta ordförande Hans Jakobsson.
070-394 89 75, hans.jakobsson@allt2.se

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.