Gå direkt till textinnehållet

Årsmöte på nytt sätt

Uppdatering 22/4

Årsmötet kommer att bli framflyttat, mer information kommer kring datum och exakt tillvägagångssätt.
Årsmötet kommer att äga rum innan halvårsskiftet.

EFS Västerbottens senaste styrelsesammanträde präglades av den pågående Coronaepidemin. Gåvomedlen sjunker när möten och gudstjänster blir inställda. Årsmötet måste genomföras på ett nytt sätt som minimerar smittorisken. 

Styrelsen för EFS Västerbotten samlades till sammanträde lördagen den 28 mars. Vi höll ett telefonmöte för att undvika smittrisk mellan ledamöterna. Efter en längre diskussion fattade vi beslut om att även årsmötet måste genomföras med någon form av tekniska hjälpmedel istället för att samlas som planerat i Robertsfors. Vi kan inte räkna med att risken för smittspridning har upphört i början av maj. Vi vet att en stor del av årsmötesdeltagarna hör till gruppen som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, den sjukdom som coronaviruset vållar.

Därför enades styrelsen om att hålla fast vid årsmötesdatumet men att undersöka möjligheten att med tekniska hjälpmedel genomföra det på ett annat sätt. Det är styrelsens arbetsutskott som arbetar vidare med frågan tillsammans med personal på kansliet. Vi ska i god tid skicka ut information om hur årsmötet kommer att genomföras.

Även EFS Riks planer för årskonferensen, med inkluderat årsmöte, är inställda. Information kommer om hur den formella delen av årsmötet ändå kan genomföras.

Coronaepidemin leder till många inställda aktiviteter, möten, gudstjänster. Det sätter tydliga spår i gåvomedlen. De insamlade gåvorna under årets två första månader har endast nått upp till hälften av det vi förväntade oss i vår budget. Därför vill vi uppmana er att under den här turbulenta tiden inte glömma kollekten! Den behövs för att hålla verksamheten igång på nya sätt under denna nedstängda period. Den kommer dessutom att särskilt behövas i vårt arbete i den osäkra tid som väntar efter den här krisen. (Här kan du skänka din gåva till EFS Västerbotten: Bankgiro: 985-2377, Plusgiro: 6 23 60-3, Bank SEB 5329-10 188 69, Swishnummer: 123 453 6819)

Slutligen vill vi komma med en uppmaning till bön. EFS Riks har för varje veckodag fördelat ett särskilt böneansvar mellan regioner och distrikt. EFS Västerbottens medlemmar har blivit tilldelade ett särskilt ansvar för att hålla bönen igång under söndagar. Våra böner kan vi utföra i ensamhet likaväl som i gemenskap med andra. Det finns inga pandemier som kan stoppa böner.

Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta!
Glöm icke alldeles bort vad du har.
Även den timma
tjockaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.
(Sionstoner 347, vers åtta. Text CO Rosenius)

Styrelsen gm
Kerstin Eriksson och Marianne Berglund

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.