Starta Saltförening

Att bilda en Saltförening är ganska enkelt när man väl bestämt sig. Om det finns en EFS-förening är det viktigt att vara överens med den om hur det i stort ska läggas upp. Det finns bra handledning på Salt riks hemsida men i korthet handlar det om följande.

1. Beslut och start

a) Kalla till ett möte som i princip är ett konstituerande årsmöte där ni…
b) bestämmer att föreningen ska bildas och skriver protokoll på det som beslutas
c) bestämmer föreningens namn (exempelvis Salt StadBy)
d) bestämmer vilken verksamhet föreningen ska driva (vad ska tas över från EFS-föreningen.
e) anta stadgar (förslagvis Stadgar för Salt lokalt, om er förening vill skriva egna stadgar bör ni kontakta Salt Västerbotten först).
f) bestämmer om det ska vara en medlemsavgift för föreningen och i sådana fall hur stor den ska vara
g) utse en styrelse och en firmatecknare*. Antalet styrelseledamöter styrs av stadgarna, men Salt rekommenderar att det minst är tre personer i styrelsen.
h) utser revisor, kassör och firmatecknare* (kassör och revisor kan förslagsvis vara samma som för EFS-föreningen, * firmatecknare är den som skriver under handlingar till skatteverket och kommunen).

2. Anslut er till Salt riks
Anslut er förening genom att sända in stadgarna och protokollet från första mötet till:
Salt – barn och unga i EFS
751 70 UPPSALA

För att i de flesta fall fortsätta ha möjlighet att få kommunala bidrag och i vilket fall fortsätta få statsbidrag ska föreningen vara ansluten till riksorganisationen. Ni blir med i Salt Västerbotten samtidigt utan att behöva skicka in någon särskild registrering.

3. Skaffa bankkonto
Ett kontonummer och bankgiro eller liknande behövs för att kunna sköta betalningar och kunna ta emot pengar. Ni kanske inte behöver ett eget utan kan ha samma som EFS-föreningen.

4. Registrera er hos kommunen
För att kunna få kommunala bidrag måste föreningen först registrera sig hos kommunen. Registrering kan normalt ske först efter det att föreningen bestämt stadgar, valt styrelse och förtroendevalda och efter det att ett organisationsnummer, ett bankkonto och bankgiro eller plusgiro skaffats. Om ni inte ännu har fått ett organisationsnummer brukar det gå att komplettera med det senare.
Exakt hur det går till, innan vilket datum det ska ske osv varierar mellan kommunerna. Det kan finnas information på kommunens hemsida. Ni kan också ringa fritiskontoret eller motsvarande och tala om att ni bildat en förening och vill ha lite starthjälp. Om EFS-föreningen hittills sökt kommunala bidrag för barn och ungdomsverksamheten så är det också bra om tjänstemännen på kommunen får bilden klar för sig.
Undantag: I Skellefteå kommun behövs ingen registrering mot kommunen ske. Verksamheten registreras hos kommunen genom en paraplyorganisation – Salt – barn och unga i EFS inom Skellefteå kommun. Den fungerar som alla Saltföreningars gemensamma kontakt mot kommunen.

Skaffa organisationsnummer hos Skatteverket
Organisationsnumret får ni genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om Organisationsnummer för ideell förening. På blanketten finns anvisningar. Blanketten med bilagor skickas, oavsett var i Västerbotten er förening har sitt säte, till Skatteverket Umeå, 901 80 Umeå. Ni kommer antagligen att få fylla i en enkel deklaration de första åren, men det blir ingen skatt.

 
  Logga in Forum