Salts organisation

Salt – barn och unga i EFS är organiserad som många andra föreningar och finns som riksorganisation och i lokala föreningar. Dessutom ofta i en mellannivå, distrikt.

Varje Saltförening är ansluten till Salts riksorganisation och har rätt att sända ombud till Salts riksmöte/årsmöte.

Salt Västerbotten är vårt distrikt. En Saltförening behöver inte ansluta sig till distriktet, utan antas tillhöra distriktet och kan utser ombud till Saltdistriktets årsmöte om föreningen är verksam i distriktets upptagningsområde.

Salt som riksorganisation är ett barn- och ungdomsförbund som följer riktlinjer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och får därmed statliga bidrag. Genom att följa de riktlinjer som Salt har satt upp för en lokalförening är också föreningen garanterad statliga och kommunala bidrag. Mer information om de krav MUCF satt upp på barn- och ungdomsförbund i allmänhet går att läsa på MUCFs hemsida.

Årsmöte

Salt Västerbotten håller vanligtvis sitt årsmöte tidigt på hösten. För mer information och dokument se webbkalendern. Årsmöteshandlingar ska finnas i dokumentmenyn/organisation och verksamhet.

Vi hoppas såklart att det finns många som vill vara med och bidra med tankar och åsikter om hur Salt
Västerbotten kan bli ännu bättre. Alla saltmedlemmar i Västerbotten, barn, unga och vuxna är välkomna!

 
  Logga in Forum