Vad är Salt

Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

 

Varför är du kristen?

Lina Jansson: ”Min familj är kristen och själv har jag alltid trott, mer eller mindre. Det var nog först på konfirmationen som jag tog steget att bli kristen, även om man nog aldrig blir ”färdig” kristen utan det är en väg man väljer att vandra tillsammans med Jesus. Jag tycker att kristendomen stämmer in väldigt bra på verkligheten och jag har även känt att Jesus varit med mig i mitt liv, vilket gör det lättare att tro.”

 

Om Salt

Salt är EFS barn- och ungdomsförbund, som bildades 2005. Salt finns som riksorganisation och Salt Västerbotten fungerar som distriktsorganisation för de lokala Saltföreningarna i Västerbotten och planerar och genomför läger för barn och ungdomar. Formellt är Salt Västerbotten en del av EFS Västerbotten.

 
  Logga in Forum