Björnkälen

EFS lägergård i Björnkälen ligger cirka fem mil norr om Umeå efter väg 364 mot Botsmark, invid en mindre sjö. Gården blev nybygge i slutet av 1700-talet och är nu obebodd. De äldre spåren finns kvar av nybyggare som som med hårt arbete här gjorde bygd av vildmark.

I Björnkälen finns gott om plats för hajker och även större tält- och scoutläger på de tillhörande markerna. Förutsättningarna för hajkliv är goda då man är omgiven av skog och mark, långt från elström och rinnande vatten.

En stor rundloge, ladugård och lada samt en mangårdsbyggnad finns på området. Nere vid sjön finns en lägerbålsbacke och badplats, och det är fritt spöfiske från land.

EFS har bedrivit regelbunden lägerverksamhet här sedan början på 1980-talet. Saltscoutkårer kan hyra lägergården för t.ex. hajker. Gården bokas via scoutkonsulenten på tel. 090-12 58 14.

scoutpyssel

På scoutläger får man hålla på med många olika saker.

Björnkälenlägret

Är du sugen på läger och att sova i tält,  bygga bord och spis, att elda och laga mat på elden, att lära dig om skog och mark och om livet, och är med i en  scoutkår eller liknande då är Björnkälenlägret något för dig!

Lägret är indelat i tre byar:
Upptäckarscoutby för dem som är gått ut årkurs 3-7; man ingår i en patrull/grupp med ledare, Äventyrar-/Utmanarby och Familjebyn.

Medföljande ledare:
Varje patrull/grupp ska ha minst en myndig ledare (gäller ej familjebyn). Information om patruller och ledare hittar du under information.

Aktiviteterna: är friluftsinriktade med patrull- och lägerarbeten, lek, tävlingar, sång, andakt och undervisning.

Information: (ladda hem och skriv ut)

Anmälan: Deltagare anmäler sig till sin lokala scoutkår. Ledare anmäler sig tillsammans med patrullen, på anmälningsblanketten. En ledare per patrull åker gratis. Alla som anmäler sig blir medlemmar i Salt Västerbotten. Läs mer om Salt på www.salt.efs.nu.

Anmälan till Familjebyn, se anmälningsblankett – familj.

Ansvarig och frågor om lägret: Birgitta Bergner, e-post: birgitta.bergner@efsvasterbotten.se och telefon 090-12 58 14.

Tonår och familj

Äventyrar-/Utmanarby

Den som gått ut årkurs 7 eller är äldre kan anmäla sig till Äventyrar-/utmanarbyn! Du anmäler dig tillsammans med en ledare, som en patrull. Du kan också ta kontakt med scoutkonsulenten och anmäla dig enskilt. Du placeras då tillsammans med andra ungdomar i en patrull. För mer info, se längre ner på sidan under Björnkälenlägret.

I Äventyrar-/Utmanarbyn lever man lägerliv precis som vanligt men det blir en del extra upplevelser och utmaningar, och en del speciella aktiviteter under kvällstid.

Även om du bor eller är ledare för din kårs andra scouter får du vara med på Äventyrar-
/Utmanarbyns kvällsaktiviteter om du vill och har möjlighet.

 

Familjeby

Björnkälenlägret är också ett fint tillfälle för familjer (vuxen och barn/barnbarn) att leva scoutlägerliv. Familjebyns program brukar vara kortare än lägret i övrigt.

I familjebyn bor vi i tält och lagar vår mat utomhus tillsammans med andra familjer. Det kommer att finnas ett eller flera stora bord i familjebyn med tak över där alla får plats.

 
  Logga in Forum