Björnkälen

EFS Lägergård i Björnkälen ligger cirka 5 mil norr om Umeå efter väg 364 mot Botsmark, invid en mindre sjö. Gården blev nybygge i slutet av 1700-talet och är nu obebodd. De äldre spåren finns kvar av nybyggare som som med hårt arbete här gjorde bygd av vildmark.

I Björnkälen finns gott om plats för hajker och även större tält- och scoutläger på de tillhörande markerna. Förutsättningarna för hajkliv är goda då man är omgiven av skog och mark, långt från elström och rinnande vatten.

En stor rundloge, ladugård och lada samt en mangårdsbyggnad finns på området. Nere vid sjön finns en lägerbålsbacke och badplats, och det är fritt spöfiske från land.

EFS har bedrivit regelbunden lägerverksamhet här sedan början på 80-talet. Saltscoutkårer kan hyra lägergården för t.ex. hajker. Gården bokas via scoutkonsulenten på tel. 090-12 58 10.

Knuten

Roliga lekar hör till på scoutläger.

Björnkälenlägret

Är du sugen på läger och att sova i tält,  bygga bord och spis, att elda och laga mat på elden, att lära dig om skog och mark och om livet, och är med i en  scoutkår eller liknande då är Björnkälenlägret något för dig!

Scoutläger i Björnkälen
Björnkälenlägret är EFS/Salt Västerbottens scoutläger på lägergården i Björnkälen. Lägret är indelat i tre byar:
Upptäckarscoutby (handaffisch) för dem som är gått ut årkurs 3-7; man ingår i en patrull/grupp med ledare.
Äventyrar-/Utmanarby (handaffisch) för dem som är gått ut årskurs 7 och uppåt; man ingår också i en patrull/grupp med ledare.
Familjebyn (handaffisch) består av vuxen och barn eller barnbarn. Det lägret är en dag kortare och har ett eget program.

Medföljande ledare:
Varje patrull/grupp ska ha minst en ledare. Ansvarig ledare ska vara myndig. Mer information om patruller och ledare finns här som ett ledarhäfte (pdf-format).

Aktiviteterna: är friluftsinriktade med patrull- och lägerarbeten, lek, idrott, sång, andakt och undervisning.

Information: Handaffischer (se länkar ovan), personlig utrustningslista, ledarinformation, ledarhäfte, anmälningslista för patrull, patrullinfo, patrullens utrustningslista, emotionell första hjälp  m.m. kan du ladda ner genom att klicka på respektive länk ovan.

Anmälan: sker i form av patrullanmälan via lokala scoutgrupper eller andra typer av grupper. Björnkälenlägret vill stimulera och stödja lokal scout- och friluftsverksamhet. Ledare ska anmälas tillsammans med patrullen. En ledare per patrull åker gratis. För att kunna hålla låga deltagarpriser på våra läger önskar vi att alla blir medlemmar i Salt Västerbotten. Det kan du bli genom att kryssa i en ruta på anmälningsblanketten. Läs mer om Salt på www.salt.efs.nu.

Anmälan till Familjebyn (klicka på länken).

Ansvarig och frågor om lägret: Birgitta Bergner, e-post: birgitta.bergner@efsvasterbotten.se och telefon 090-12 58 10.

Tonår och familj

Äventyrar-/Utmanarby

Den som gått ut årkurs 7 eller är äldre kan anmäla sig till Äventyrar-/utmanarbyn! Du anmäler dig tillsammans med en ledare, som en patrull. För mer info, se längre ner på sidan under Björnkälenlägret.

I Äventyrar-/Utmanarbyn lever man lägerliv precis som vanligt men det blir en del extra upplevelser och utmaningar, och en del speciella aktiviteter under kvällstid.

Även om du bor eller är ledare för din kårs andra scouter får du vara med på Äventyrar-
/Utmanarbyns kvällsaktiviteter om du vill och har möjlighet.

Patruller i Äventyrar-/
Utmanarbyn ska ha med sig patrullutrustning till lägret.

 

Familjeby

Björnkälenlägret är också ett fint tillfälle för familjer att leva scoutlägerliv. Familjebyns program brukar vara kortare än lägret i övrigt.

I familjebyn bor vi alla i tält och lagar vår mat utomhus tillsammans med andra familjer. Det kommer att finnas ett eller flera stora bord i familjebyn med tak över där alla får plats. För mer info, se längre ner på sidan under Björnkälenlägret.

 
  Logga in Forum