Scouting

Salt scout är sedan 2005 en del av Salt – barn och unga i EFS. Salts scoutverksamhet bedrivs av lokala saltföreningar. Salt Västerbotten (i samarbete med EFS Västerbotten) anordnar sommartid scoutläger, samt ger en viss ledarutbildning.

Information om scoutlägren i Björnkälen och Stortjärn hittar du på respektive undersida. Länkar till scouternas hemsida och trygga möten.

Frågor om scoutverksamheten besvaras av scoutkonsulent tel. 090-12 58 14.

Stortjärnslägret 2010

Nationellt

Salt scout finns på riksnivå och organiseras genom ett Centralt Scoututskott (CSU). Salts rikskansli når du på telefon 018-430 25 80. Sedan 2013 är Salt scout en egen självständig samverkansorganisation i Scouterna Sverige.

Mer info finns på Salts webbplats, där du också kan beställa Hjälpreda för Salt scout.

Patrullriks

P-rikslogoEFS/Salt anordnar riksscoutlägret Patrullriks vart tredje år. 2014 hölls Patrullriks  i Gärdsmark, Skellefteå och 2017 i Mossebo, Kalmar. 2020 blir det ett nytt läger på Vässarö i Roslagen.

Här kan du se en film från Patrullriks 2014. (You Tube)
Mer om lägret finns på Patrullriks webbplats.

 

Scoutens lag, bön och psalm

Scoutlag

En scout

1. söker sin tro och respekterar andras.

2. är ärlig och pålitlig

3. är vänlig och hjälpsam

4. visar hänsyn och är en god kamrat

5. möter svårigheter med gott humör

6. lär känna och vårdar naturen

7. känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

"Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen."

 

Scoutens bön

Livets Gud, som söker alla

du som ser till var och en,

till vad än du vill mig kalla

är jag redo blir din vän.

Tack för staden och naturen

och för glädje varje dag.

Tack för människor och djuren.

Hjälp mig följa scouters lag.

 

Scoutpsalmen

Gud, du som ser oss,

kom till oss nu.

Tack för all glädje,

det liv som är du.

Scoutvänners kedja

slås kring vår jord,

gemenskap och vänskap

blir mer än ord.

Hjälp oss att leva

så som du lär,

djuren, naturen

beskydda, och bär

oss genom livet,

visa på sätt

att kämpa för fred

allas värde och rätt.

 
  Logga in Forum