Växa, följa, leda

Växa följa leda är till för dig som längtar efter att få växa i din relation till Jesus Kristus, få mer kunskap om vad det innebär att vara hans lärjunge och önskar att han ska leda dig genom livet.

cykling

Under kursen får vi fördjupa oss i ämnen som Bibel, ledarskap och kristet liv. Att vara ledare är framför allt att vara lärjunge till Jesus. Men som kristna hör vi också ihop med varandra, som i en stor familj. I denna familj får vi möjlighet att leda andra. Att vara ledare kan se väldigt olika ut. Till exempel kan man leda en gudstjänst, en smågrupp, en kör eller en barngrupp. Här kan vi alla få chans att använda våra gåvor för att hjälpa andra att lära känna Jesus bättre.

Kursen ger dig möjlighet att fundera mer kring vad det innebär att vara lärjunge i Sverige idag. Tillsammans får vi fördjupa vår kunskap om kristen tro och ledarskap samt prova på olika ledaruppgifter.

VI TRÄFFAS:

• Under fyra tillfällen (två lördagar, nyårsläger, en helg)
• Under sommaren får du vara med som ledare på ett barnläger och praktisera det du lärt dig under kursen.

Information

• Kursen är till för dig som bor i Västerbotten och är 15-18 år.
• Kursen arrangeras av EFS och Salt Västerbotten. Kursledare är distriktskonsulent och ledare från årets konfirmandläger med flera.
• Kostnaden är cirka 900 kr, då ingår deltagaravgift till Livskraft Norr och kost och logi till övriga träffar. Fråga din EFS- och Saltförening eller din kyrka om de vill betala din avgift.
• Alla deltagare får göra praktik på ett barnläger nästa sommar eller i någon barngrupp under terminen.
• Om du har frågor är du välkommen att kontakta Magdalena Sandberg: 090-12 58 22, 070-674 08 83 magdalena.sandberg(a)efsvasterbotten.se

Länk till foldern Växa Följa Leda (pdf).

Anmälan

Anmälan sker i september via startsidan på www.efsvasterbotten.se

Antalet platser är begränsat. Om du redan har ledaruppdrag så har du förtur. När du anmäler dig så kommer du förutom dina personuppgifter att få svara på dessa frågor:

- Har du något ledaruppdrag idag och i så fall vad?
- Hur ser din tro och ditt engagemang i kyrkan ut idag?
- Vad ser du fram emot att lära dig?
- Referensperson (namn, telefonnummer och e-postadress till någon som känner dig, helst inte en förälder).

 
  Logga in Forum