Ledare

EFS och Salt är till stora delar uppbyggd på idealitet och frivilliga insatser. De flesta ledare i t.ex. barngrupper gör sin insats på frivilligbasis.

Om du är ung och vill bli ledare i någon grupp eller på läger är det bra att gå ledarskola. Det finns möjlighet att hjälpa till på läger som volontär eller frivilligledare, som vi också kallar det. Utan frivilligledare skulle inte Salt/EFS kunna ordna så många läger.

frivilliga händer

Som volontärer hjälps vi åt.

Att vara volontär/ideell ledare

• Att vara lägervolontär inom EFS & Salt Västerbotten är att vara del av en rik och mångfacetterad verksamhet med stor bredd. Det innebär att många människors kunnande och gåvor är en förutsättning. Inom lägerverksamheten ryms allt från scoutläger, musikläger, ”jag och mitt barnbarn”, till läger med fotbollsprofil.

• Salts mål med verksamheten är att ge barn och unga en chans att lära känna, komma till tro på och följa Jesus. Vi vill att du som volontär är lojal mot den målsättningen.

• De flesta ledarna på våra läger är volontärer, d.v.s. de gör sin insats utan ekonomisk ersättning. Undantaget är EFS ordinarie anställda som finns med på vissa läger.

• Tack vare att människor bidrar med sin tid och sitt engagemang som volontärer kan vi hålla nere lägerkostnaderna och bidra till att fler barn och ungdomar får meningsfulla och positiva lägerupplevelser.

• Alla läger har en lägerchef som utses av EFS & Salt Västerbottens lägerkommitté, scoutråd eller Saltstyrelse.

• Som lägervolontär är du en del av ett team som arbetar med planering och genomförande av lägret. Ingen lämnas ensam med sitt uppdrag. Ansvarsfördelning görs inom teamet.

• Du kan välja att vara med under hela lägret, eller att bidra med din insats vid vissa pass – alla insatser är värdefulla. Det är inte bara gruppledare som behövs utan även rent praktiska insatser som matlagning, renhållning, transporter m.m.

• Det finns ett läger-PM som uppdateras varje år. Där finns praktiska instruktioner för sådant som gäller för alla läger och en krisplan. Vissa större läger har ett eget PM.

• EFS & Salt Västerbotten bedriver en alkohol- och drogfri verksamhet.

Du som är intresserad av att vara lägervolontär är välkommen att höra av dig till distriktskonsulenterna på EFS Västerbottens kansli tel i Umeå, 090-12 58 22 och 070-615 35 46 i Skellefteå.

 

 

Material

Det nya materialet för söndagsskola och barngrupper heter SKATTEN - på äventyr med Gud. Här kan de ta reda på mer på Skattens hemsida.

Glöd - är ett nytt andaktsmaterial att använda i scoutgrupper. Finns att köpa på Din Bok.

Salta sånger är ett sånghäfte tänkt att använda både i barnkörer och i andra barngrupper, eller hemma. Finns på Salts webbutik.

 
  Logga in Forum