Senaste från EFS Västerbotten
Avtackning av distriktsföreståndaren.

Västerbotten förblir egen organisation

Vårt Budskap

2017-05-08

Den gångna helgen hölls EFS Västerbottens årshögtid, med årsmötesförhandlingar och gudstjänster, i Vasakyrkan, Umeå. På plats fanns 140 ombud från 46 föreningar och en del övriga intresserade. Mötesordföranden Torbjörn Arvidsson ledde förhandlingarna på ett ypperligt sätt.

Mats Bohman från internationella rådet förklarade hur man tänkt kring motionen om integrationslotsar.

En motion om att satsa på integrationsarbete och en proposition angående ny organisation fanns på dagordningen. Bägge föranledde debatt och motionen gick till votering, där styrelsens förslag vann med 70 röster mot motionärernas 52 röster. Motionen gick ut på att EFS Västerbotten borde anställa integrationslotsar för att på ett bättre sätt kunna arbeta för att inkludera utlandsfödda i distriktets arbete. Distriktsstyrelsens motförslag innebar ett bejakande av intentionen men man vill inte låsa sig till det förslag till utförande som motionärerna föreslagit.

Styrelsens förslag i propositionen om ny organisation för EFS innebar att man vill behålla distriktet och i och med det inte övergå till den nya organisationen från 2018, men man vill hålla öppet för ett eventuellt senare inträde. Enligt förslaget ska också ett så nära samarbete som möjligt ske med den nya organisationen. De flesta stödde styrelsens förslag, men ombud från Skellefteå EFS talade för att rösta mot styrelsens förslag. Styrelsens förslag fick dock en överväldigande majoritet av rösterna, och därmed kommer EFS Västerbotten att fortsätta som en egen organisation. 

votering

Rösträknarna fick träda in och agera när årsmötet röstade om motionen om att utse integrationslotsar.

Verksamhetsberättelsen presenterades av distriktsföreståndaren, som lät olika personer ge sina bilder av någon verksamhet de varit involverad i. Bland annat berättade Annelie Aronsson om ungdomsgruppen PAX i Grisbackakyrkan, som med hjälp av medel från Offensiva fonden gjort en resa till Malta för att få ett utbyte med en kristen ungdomsgrupp i ett annat land.

Årsmötet antog den föreslagna budgeten för 2018 utan diskussion eller ändring; med en gåvomedelsbudget på 7,7 miljoner kronor (jfr. 7,8 milj. kr för 2017), ett uttag på 1 miljon kronor ur kassakistan och därmed ett nollresultat.

De som invaldes i styrelsen är från vänster: Christina Bjerle-Johansson, Malin Åström, Marianne Berglund och Matts Hägglund.

I styrelsevalet ställde tre personer – Marianne Berglund, Christina Bjerle-Johansson och Matts Hägglund – upp för omval på tre år och en ny – Malin Åström – på en ettårsperiod. Katrine Ruuth avtackades efter avlutat värv i styrelsen. På efterföljande konstituerande sammanträde valdes Hans Jakobsson till ordförande och Marianne Berglund till vice ordförande. 

Presidiet.

Årsmötespresidiet med Torbjörn Arvidsson som ordförande, Inga-Lis Andersson vice ordförande och Christina Bjerle-Johansson som sekreterare (t.v.).

Under årsmötet avtackades tillsvidareanställda som slutat sedan förra årsmötet, eller som kommer att sluta inom kort. En särskild avtackning fick distriktsföreståndare Kristoffer Hedman som slutar efter sommaren (Översta bilden: Marianne Berglund från styrelsen överlämnar en ikon och en blomma till Kristoffer Hedman). 

kvällsmötet

Distriktsföreståndare Kristoffer Hedman frågade under kvällsmötet Elisabeth Berhé om vad Jesus betyder för henne.

På lördag kväll ordnades en musikgudstjänst i Vasakyrkan, som en del av distriktets årshögtid. Vasakyrkans kör och några musiker medverkade under Kristina Sturks ledning och distriktsföreståndare Kristoffer Hedman var kvällens talare. Temat var Vägen till livet, och det gav inriktning åt både körsångerna, den gemensamma psalmsången och det talade ordet. Kristoffer delade egna tankar om Jesus som vägvisaren till livet men intervjuade också några personer om deras erfarenheter av Jesus. – Vilka namn sätter vi på Jesus? 

Vasakyrkans kör medverkade på lördagens musikgudstjänst med bl.a. sångerna Ömhetens ansikte och Säg mig den vägen.

Hans Jakobsson

Hans Jakobsson fortsätter som ordförande för EFS Västerbottens styrelse. 

Offerkista

En hel del sedlar lades i kistan under offergången, även om många använde sig av mobil- och kortbetalning.

Även söndagens gudstjänst i Vasakyrkan var en del av distriktsårshögtiden.

Lotten Markström

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum