Senaste från EFS Västerbotten
Kerstin Oderhem

Tillsammans för grönska och liv

Vårt Budskap

2018-01-23

Andra veckan i januari fick EFS Västerbottens anställda och biträdande medarbetare två dagar av fortbildning och gemenskap med varandra på Strömbäcks folkhögskola. Dagarna innehöll både svåra ämnen och inspirerande medverkande. Även Svenska kyrkans personal i Umeå hade möjlighet att delta i vissa pass och till onsdagskvällens parallella program hade inbjudan gått ut även till ideellt engagerade inom EFS i Västerbotten.

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem tillträdde som missionsföreståndare i september 2017.

Flera passade då på att få möta och lyssna till missionsföreståndare Kerstin Oderhem (bilden ovan och till höger), som talade utifrån temat Att förändra världen (se artikel i Vårt Budskap). Hon inledde också medarbetardagarna med en andakt, där hon pekade på hur Gud finns hos oss för att möta oss och ge oss det vi behöver. Ängeln säger till Elia: ”Sig upp och ät!” något som vi kan ha som regel för våra liv, då Gud vill fylla oss med sitt goda.

Tin Mörk och Björn Gusmark berättade om Nya sätt att vara kyrka, något som vissa stött på sedan tidigare men som för andra var nytt. Filminslag och berättelser från olika håll i Sverige fick illustrera hur kyrkan förnyas i vårt land idag. Det som kännetecknar Nya sätt att vara kyrka är att det finns ett missionstänkande, man tar hänsyn till kontexten, Jesus finns i centrum, det är kyrkoförankrat och vill också hjälpa människor att blir Jesu efterföljare i vardagen.

Tin Mörk

Tin Mörk med uppdrag från Nya sätt att vara kyrka medverkade på EFS Västerbottens medarbetardagar 2018.

Tin pratade också om kultur, tradition och förändring och hur man kan förändra i landsbygdsmiljö, och Björn om hur man leder ett förändringsarbete och får folk med sig.

Ulrika Stigberg

Med forna tiders bilförarhjälm på huvudet illustrerar Ulrika Stigberg hur tiderna förändras.

När Ulrika Stigberg, präst i Fryshuskyrkan, höll sitt föredrag strax efter lunch var det ändå ingen risk att somna i bänkarna. Hon talade utifrån sin senaste bok Visuell drog – om unga och nätporr, och fick åhörarna att förstå vilken värld barn och ungdomar lever i, där internet- och mobilanvändningen gjort att unga exponeras för en osund bild av och avvikande norm för sexualitet.

– Medelåldern för att börja konsumera nätporr är 12,3 år. De allra flesta unga har stött på det via nätet och för en del skapar det ett beroende, upplyser oss Ulrika om.

Det är framför allt viktigt att prata med ungdomar om detta. Själv agerar hon för att få till filter i sina barns skola, för att om möjligt kunna skjuta upp ”porrdebuten”, för det är oftast i skolmiljö som barnen första gången stöter på detta.

Oscar Richardsson

Oscar Richardsson framförde låtar tillsammans med Ida Richardsson.

Första dagen avslutades med skön musik i kyrkan, där Ida och Oscar Richardsson spelade och sjöng sitt eget program Vemod och andra paradoxer. Även andra dagens avslutande samling i kyrkan gick i sångens och musikens tecken. Då fick deltagarna sjunga tre psalmer – favoritpsalmer till några av deltagarna, som också kort berättade något om vad psalmerna betydde för dem. En var nummer 721 i den svenska psalmboken, där vers fyra var en god påminnelse till alla medarbetare. Den lyder:

”Glädje – det är att få växa tillsammans
leva i dig, och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna – du som är stammen!
Du ger oss  näring och grönska och liv.

Deltagare

Många EFS-anställda fanns på plats i Strömbäck.

Björn Gusmark

Björn Gusmark höll ett föredrag utifrån temat Det handlar om Guds rike. – Livets första uppgift är en relation, vi är Guds avbild, sade han.

EFS-anställda

Medarbetardagarna är viktiga för både påfyllning och relationer.

i gympan

Ulrika Mottman ledde ett pass om basal kroppskännedom, som motvikt till att använda enbart huvudet (lyssna och prata).

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum