Senaste från EFS Västerbotten
glada årsmötesdeltagare

Stabilt men många utmaningar

2013-04-29

Lika omväxlande som lördagens aprilväder var EFS Västerbottens 105:e årsmöte i Robertsfors. Det innehöll allt ifrån glada återseenden och uppmuntrande inledningsord till nya bekantskaper och sedvanliga årsmötesförhandlingar med fastställande av budget och styrelseval.

– Om man inte hör att Gud är verksam så börjar man lätt misströsta, sade pastors- och utvecklingskonsulentvikarien Henrik Näslund i inledningsgudstjänsten.

Henrik Näslund.

Henrik Näslund.

Han uppmanade deltagarna att dela tron och de personliga gudserfarenheterna med varandra, för att det gör oss frimodiga. Vi har samma uppdrag som människorna för drygt 2000 år sedan, att sprida ryktet om Jesus. Till det har vi olika gåvor som vi får använda. Han menade att det är en befrielse att man bara behöver använda de gåvor man själv fått.

Under årsmötet fanns också möjlighet att dela erfarenheter, särskilt för dem som valde samtalsgruppen med rubriken: Vad sker i andra föreningar? Där fick man all chans att dela med sig av hur Gud verkar idag på olika håll i Västerbotten. Deltagarna fick höra om hur träffpunkter på dagtid kommit till i Sandfors och hur man i Ursviken samarbetar med PRO och vad man kan åstadkomma tillsammans, bara för att nämna några exempel.

I samtalet om  EFS framtid fanns det röster som uttryckte oro över den teologiska inriktning som finns inom Salt, att man skall hamna tillbaka i forna tiders syndakatalogstänkande i stället för att förmedla att guds nåd och kärlek räcker för alla. Frågan om tillhörighet till Svenska kyrkan eller inte lyftes också fram. Den mest radikala idén som framfördes, dock utan större gehör, var Valentin Bergqvist tankar om att all utveckling går mot komplexitet. Ska något överleva kan man inte sträva efter enhetlighet.

– Därför borde EFS upphöra och i stället bli många olika rörelser med olika uttryck, sade Valle.

In en tredje samtalsgrupp fick man rapportering om läget på utlandsmissionsfronten.

Föreningsavgiften till EFS blev en engagerande samtalsfråga vid lunchen. Fr.v. Sara Sahlin, Margareta och Roger Lundström, Paula Öquist och Per-Anders Lindholm. De representerar Håkmark, Ursviken och Kusmark.

Föreningsavgiften till EFS blev för några en engagerande samtalsfråga vid lunchen. Fr.v. Sara Sahlin, Margareta och Roger Lundström, Paula Öquist och Per-Anders Lindholm. De representerar Håkmark, Ursviken och Kusmark.

I samband med den ekonomiska redogörelsen förklarade ekonomichef Eva S. Bäckström hur styrelsens förslag till bokslut kunde bli 30 000 kr då det saknades närmare 700 000 kr för att nå upp till det man budgeterat i fråga om gåvomedel. En del av förklaringen ligger i ett stort testamente och ett efterskänkt lån som kunde fylla ut luckorna. Budgeten för 2014 som klubbades enligt styrelsens förslag innehåller dock en lägre gåvomedelsbudget jämfört med innevarande års.

Valberedningen hade fått slita hårt för att hitta kandidater till styrelsen då endast en av de fyra som var i tur att avgå ställde upp för omval och en dessutom avgick före mandattidens slut. Årsmötet kunde i alla fall välja Rune Hedman, Hans Jakobsson, Eva Lundeborg-Karlsson, Astrid Sjöström (omval) och Peter Marksén (fyllnadsval) att ingå i styrelsen. Det verkar finnas en stor bredd och kompetens bland styrelseledamötena.  På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Astrid Sjöström till ordförande och Marianne Berglund till vice ordförande för EFS Västerbottens styrelse.

– Jag vill fortsätta att jobba vidare utifrån organisationsöversynen och också möta de utmaningar vi har inför framtiden, säger den omvalda ordföranden.

EFS Västerbottens styrelse består av (fr.v.) Anita Lundqvist, Eva Lundebor-Karsson, Hans Jakobsson, Roger Lidman, Rune Hedman, Åke Hägglund, Marianne Berglund och Astrid Sjöström. På bilden saknas Cathrine Eiderhäll, Peter Marksén, Karin Paulsson och Gunilla Stenberg.

EFS Västerbottens styrelse består av (fr.v.) Anita Lundqvist, Eva Lundeborg-Karsson, Hans Jakobsson, Roger Lidman, Rune Hedman, Åke Hägglund, Marianne Berglund och Astrid Sjöström. På bilden saknas Cathrine Eiderhäll, Peter Marksén, Karin Paulsson och Gunilla Stenberg.

Det blir en utmaning för hela styrelsen att få ekonomin att gå ihop. Till hösten kommer det att göras en inbesparing på kansliet då en heltidstjänst ska bort. Ingen uppsägning behöver ske då det görs i samband med pensionsavgång.

Årsmötesförhandlingarna leddes på ett ypperligt sätt av mötesordföranden Anna-Karin Westman. Det var 122 ombud på årsmötet men även en del icke-ombud hade valt att delta. I köket var det full rulle för att ordna med mat och fika. Robertsforskretsen fick hjälp med det av folk från Sävarkretsen och några handplockade personer. Under offergången samlades det in en årsmöteskollekt på drygt 27000 kronor.

Lotten Markström

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum