Senaste från EFS Västerbotten
Hans Jakobsson

Se helheten och framtiden

Vårt Budskap

2018-02-14

Hans Jakobsson, bonde från Ersmark (Skellefteå), är EFS Västerbottens ordförande
sedan några år tillbaka. Hur ser han på framtiden och läget i distriktet?
– Det är svårt för styrelsen nu att vara så aktiv utan distriktsföreståndare, fastslår Hans.
Han menar att det inte funkar att dra iväg åt något håll för att sedan få en distriktsföreståndare som inte varit med om besluten. Det måste man göra tillsammans. Därför blir det mer av upprätthållande verksamhet för närvarande.
EFS Västerbotten står utan distriktsföreståndare sedan september 2017, men arbetet fortlöper ändå bra, menar Hans, som också är tacksam över en bra styrelse.

Ganska snart kommer samtalet att handla om att distriktet valt att inte gå in i den nya organisationen från januari 2018. Hur blir det då framöver?
– Jag skulle tro att det måste gå ett antal år, kanske fem, innan vi kan ompröva beslutet. Då har vi hunnit se hur det har gått med den nya organisationen, säger Hans.
Han menar att vi först måste kunna se att de mest kritiska momenten fungerar för att kunna välja att gå med. Till dess handlar det om att fortsätta med ett så bra och nära samarbete som möjligt. Han ser vissa fördelar med en större organisation men menar att en mindre ofta är smidigare.

Här pågår arbete med att förnya konfirmandläger.

På frågan om utmaningar inför framtiden svarar Hans:
– Att nå unga och unga vuxna.
Han ser ju också den minskning av föreningar och medlemmar som varit en tendens under många år i Västerbotten. Kanske bör vi utifrån det och där det finns större föreningar skapa några olika nav i distriktet och satsa resurserna där i stället för att smeta ut dem överallt, funderar han.
– Till det måste vi kunna bortse från enbart den egna lilla föreningen och se helheten och framtiden, säger Hans och associerar till att det för årtionden sedan talades om att ”bränna bönhusen” (under distriktsföreståndare Halvar Erikssons tid).

Beträffande ekonomin noterar Hans att vi även i år har samma dilemma som tidigare, då det på grund av vakanser blir ett överskott i personalbudgeten.
– Det har varit svårt att anställa personal som tänkt, och då blir det vakanser, konstaterar han.
Dessutom medför det ju också att en del verksamhet inte går att bedriva som det var tänkt.
– Men vi har fått in de gåvomedel vi budgeterat för, och det är ju positivt.
Positivt är också all den myckna verksamhet som finns ute i föreningarna i distriktet.

Hans är absolut för ett fortsatt samarbete med Svenska kyrkan, men han menar att EFS också måste behålla en egen profil i vissa lägen och ha kvar verksamhet i egen regi.
Han känner sig förhoppningsfull inför det nya utvecklingsverktyget Sänd.
– Genom det kan föreningar utvecklas och det kan ge ny energi, säger Hans.
Genom Sänd ges föreningar möjlighet att också träffa andra föreningar och få input från dem hur de tänker och fungerar. Förhoppningsvis hakar de som bäst behöver på det och är med från starten i mars i år.

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum