Senaste från EFS Västerbotten
Skattenmaterial

Resurser för att nå ut med budskapet

Vårt Budskap

2017-05-17

Har du en idé om hur man når ut med evangeliet till nya människor eller hur man kan jobba på ett nytt sätt? EFS Västerbotten vill uppmuntra de lokala föreningarna till att söka medel för offensiva satsningar. Det avser både små och stora projekt, och det kan handla om ledarutbildningar, lokala lägersatsningar, utåtriktade arrangemang, integrationsarbete med mera.

till korset

Att verka för Kristi rikes tillväxt är det övergripande målet för EFS verksamhet.

I begreppet offensiva ligger ett önskemål om att nya målgrupper ska nås och/eller nya arbetssätt och metoder prövas. Det är också en stor fördel om projektet ligger i linje med aktuell verksamhetsplan. Denna finns utlagd på distriktets hemsida www.efsvasterbotten.se (årsmöteshandlingar 2017 s. 13), där det också finns ansökningsformulär och mer information om Offensiva fonden.

För övrigt gäller samma kriterier för de offensiva projekten som de EFS Västerbotten tillämpar vid bedömning av andra distriktsfinansierade arrangemang och aktiviteter. Den lokala förankringen är mycket viktig, och det bör finnas så kallade visionsbärare, dvs. anställda eller ideella som bär idén och kan entusiasmera och motivera andra. Inslaget av ideellt engagerade i själva projektet, och även den positiva effekt satsningen kan förväntas ha när det gäller att rusta och inspirera frivilligkrafter, ökar också möjligheterna att få medel beviljade.

(Bilden överst är från SKATTEN-materialet, som också kan användas för att nå nya människor.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum