Senaste från EFS Västerbotten
Londonsvenskar

Oklar ekonomi för Londonmission

Vårt Budskap

2018-02-16

EFS i London har nyss firat treårsjubileum och Vårt Budskap har fått ett samtal med pionjärarbetaren AnnaHelena Lindberg. Det är inte så många som får vara med om att starta pionjärverksamhet, men en sådan är AnnaHelena Lindberg, som tidigare arbetat som distriktskonsulent för EFS Västerbotten. Hon har länge haft en dröm om att försöka nå svenskar i London med evangeliet och sedan tre år tillbaka arbetar hon där. Det finns både glädjeämnen och utmaningar i det arbete hon finns med i.
– Det är glädjande att EFS London, som en del av Holy Trinity Barnes församling, nu är en tydlig och känd plats för många svenskar i staden, säger AnnaHelena.
Hon berättar att man också byggt upp goda relationer till Svenska kyrkan och Svenska skolan i London, liksom till flera affärer. Det är också glädjande att den anglikanska kyrkan tagit detta till sig och stöder arbetet.

Leon Smedberg är en trogen kyrkobesökare på HTB:s familjeverksamheter. Foto: Anna-Helena Lindberg.

Kärnan i EFS Londons verksamhet är Öppet hus (varje torsdag) med en trogen grupp deltagare, plus nya som kommer och går. Man ordnar också Alpha-kurs tre gånger om året, familjegudstjänster och så försöker man nå barn i skolåldern genom till exempel körverksamhet. Därutöver ägnar sig AnnaHelena mycket åt personliga möten. Hon har nyss lämnat in statistik över det gångna året och konstaterar att hon har en skara på drygt 130 personer som hon har regelbunden kontakt med, och upp emot 500 som hon mött under året.
– Det är som att vara missionär någonstans. Man delar livet med folk och försöker vara en del av samhället, säger hon.

Men som i allt annat finns det också utmaningar, och en av dem är den stora genomströmningen av människor. Det har gjort att hon ännu inte fått se en kärna av kristna växa fram, något hon hoppats och trott på.
– Man får vandra med folk bara en bit längs vägen, konstaterar hon.
Frågor som då dyker upp är vilket mål man ska ha. Långsiktigt är det ju att människor ska komma till tro och att man ska kunna ha en gudstjänstfirande gemenskap på svenska i Holy Trinity Barnes. Men i nuläget innebär det att få ge en positiv bild av vad kyrkan är; att människor kan få erfara vad kristen tro handlar om och bli nyfikna efter mer.

En annan stor utmaning är förstås ekonomin. Hittills har EFS London haft stöd från EFS pionjärfond, men det bidraget är nu slut, och londonarbetet ses inte riktigt som en del av EFS mission. Men vill man stötta arbetet så kan man göra det via ”Bär en missionär” eller genom att ta upp specifika kollekter för EFS London. Nu är arbetet också i ett sådant läge att det kan bli aktuellt att försöka få ekonomisk stöttning lokalt från dem som ingår i verksamheten.

Valborgsfirande

En valborgseld i storstaden, med besökare från Sverige. Foto: AnnaHelena Lindberg.

Under de år AnnaHelena verkat i London har en del dramatiska saker inträffat såsom Brexit och terrorattacker. Hon tycker att engelsmännen är rätt coola angående terror och låter sig inte störas medan svenskarna är mer berörda. Själv undviker hon numera att åka tunnelbana om hon inte behöver.
– Jag upplever att det var större kris kring branden i Grenfell Tower, då man började undra kring hur man tar hand om de fattiga, säger hon.

Angående Brexit är det svårt att veta hur det blir. En del familjer har flytta redan på grund av att deras kontor lämnat landet.
– För egen del känner jag att det blir mer tydligt att man är invandrare, men politiker försöker få till avtal så att en så’n som jag som bor här nu kan få stanna, säger AnnaHelena.
Om du som läsare vill att hon ska kunna stanna och evangelisera bland svenskar i London så kan du hjälpa till och stödja arbetet ekonomisk och i bön. (För att stötta arbetet: EFS bankgiro 900-9903, märk inbetalningen med ”EFS London” och Bär en Missionär.)

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum