Senaste från EFS Västerbotten
lek

Nytt upplägg för konfirmandläger

Vårt Budskap

2017-12-06

Sedan en längre tid tillbaka har EFS Västerbottens distriktsstyrelse initierat en översyn av sina konfirmandläger utifrån rubriken Hållbart konfirmandarbete. I våras kunde översynen genomföras och resulterade i ett förslag som styrelsen beslutade om i september.

Magdalena

Distriktskonsulent Magdalena Sandberg.

– Nu kommer alla våra konfirmandläger att bli två och en halv vecka långa och innehålla två kortare träffar före, berättar Magdalena Sandberg, distriktskonsulent med ansvar för konfirmandarbetet.

Tidigare har konfirmandlägren på Strömbäcks folkhögskola varit en vecka längre och Solvikslägret har de senaste åren varit 2,5 veckor, men med två helgläger innan.

Det finns många faktorer att beakta när man beslutar om upplägget för dessa läger – både för- och nackdelar med olika alternativ. Man behöver ta hänsyn till anställda och arbetsmiljöfrågor, ekonomi, konfirmander och deras övriga aktiviteter, samt hur det distriktsgemensamma arbetet som konfirmandläger innebär ska kunna gå ihop med det lokala arbetet.
Att skippa korta helgläger och fokusera på ett sommarläger möjliggör att lägren blir tillgängliga för hela distriktet, i stället för om man råkar bo i närheten.

Konfirmationsdagen.

Det är konsulent Maria Bengtsson, med erfarenhet från flera konfirmandläger, som gjort utredningsarbetet och distriktskonsulenterna Anna-Maria Niemann Björk och Magdalena Sandberg som sammanställt materialet till ett förslag till styrelsen. I sitt utredningsarbete har Maria ställt frågor kring konfirmandarbetet både till anställda och till föreningar, beaktat lagar och regelverk som finns och räknat på kostnader.

En fråga som varit uppe till diskussion i flera år är hur man kan göra konfirmandläger som fungerar för de anställda. Att det inte blir för långa arbetsdagar som sliter hårt och genererar arbetstid som är svår att kompensera med ledighet utan att det lokala arbetet blir lidande. Att få ihop en stabil lägerstab till tre långa läger varje sommar har inte varit någon lätt uppgift. Att många av de anställda har små tjänster gör det inte heller enklare.

Konfirmander i fjällen

Det ena av konfirmandlägren på Strömbäcks folkhögskola startar med en vecka i fjällen.

– Vi hoppas att det nya upplägget gör det mer hållbart för de anställda och att det också möjliggör för fler konfirmander att delta, då lägren blir lite kortare, säger Magdalena Sandberg.

– Vi tror att ett 2,5 veckors läger är tillräckligt långt för att skapa den trygghet som behövs för att öppet våga samtala om livets viktiga och stora frågor, säger Anna-Maria Niemann Björk, och tillägger att uppföljningsarbetet också är viktigt och måste ingå i helhetsplanen.

Den ekonomiska aspekten är inte heller oväsentlig. Deltagaravgift och konfirmandclearing borträknat kostar varje konfirmand cirka 8000 kr för EFS Västerbotten. En annan fråga som också dyker upp i det sammanhanget är vad som är minimiantal deltagare på ett läger.
Förut har det kunnat vara så att det har varit svårt att få plats för alla som velat gå på konfirmandläger, medan det i stället nu ibland kan handla om hur få deltagare kan vi ha och ändå genomföra ett läger.

Sjutton ungdomar som är anmälda till kommande konfirmandläger hade hört ryktas om att lägren skulle bli kortare, något de inte gillade. Därför skickade de ett brev till distriktsstyrelsen och talade om att de ville ha kvar ett 3,5-veckors läger. Så här skrev de: ”Konfirmationen händer bara en gång i livet, så då kan ni inte ta bort den upplevelsen från oss… Vi alla skulle uppskatta ett längre läger med många upplevelser.” Vad tycker ungdomarna nu när det inte blev som de ville?
– Jag tycker det är tråkigt att det blir ett kortare läger, men det ska ändå bli kul. Det blir vad man gör det till, säger Elly Isaksson, en av brevskrivarna och anmäld till konfirmandläger sommaren 2018.

Sportlovslägret kan ses som ett uppföljningsarbete med konfirmandläger.

Men konfirmandlägren är ingen isolerad företeelse. Det är också viktigt att kunna ha en bra uppföljning för dem som blivit konfirmerade. Det uppföljningsarbete som finns idag är Ledarskolan Växa-Följa-Leda, Livskraftläger, Sportlovsläger, Game on-läger, samt LUFF och The Life-gudstjänster. Men det finns också tankar på att utveckla en sommarkyrka som kan vara en del av konfirmanduppföljningsarbetet. Eller varför inte lokala bönefaddrar, som kom fram som ett förslag i utredningen.

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum