Senaste från EFS Västerbotten
Biskopen inleder på regional samverkansdag.

Många lärdomar av tro och erfarenheter

2013-04-23

I lördags samlades närmare hundra personer till en så kallad regional samverkansdag på Solviks folkhögskola i Skellefteå. Det handlade om samverkan mellan EFS och Svenska kyrkan inom Luleå stift och tonen under dagen var mycket positiv. Representanter från bägge hållen, både anställda och förtroendevalda, delade med sig av sina egna goda erfarenheter av samarbete, som introduktion till ett panelsamtal. Det handlade om likheter och olikheter och möjligheter att arbeta tillsammans, särskilt utifrån de utmaningar som ligger framför.

fjäril på blomma– Jag vill se samarbetet som det mellan en blomma och en fjäril, en positiv symbios, ett arbete där olikheterna kan komplettera varandra, sade Anna-Karin Westman ordförande i Sörböle EFS.

Biskop Hans Stiglund inledde dagen med att tala om Uppdraget att vara kyrka, som redskap för att Guds rike ska bli synligt i världen. Detta är det övergripande för EFS och Svenska kyrkans arbete och samarbete.

– Men hur gör vi i församlingen; talar vi med varandra om Gud? undrade biskopen.

Hans uppmaning var att dela liv, dela bördor och dela tro. Det samtalade deltagarna sedan om i mindre grupper, där de fick möjlighet att dela personliga erfarenheter av tron och vilka konsekvenser den fått i församlingen. Man försökte också se vilka lärdomar som kan dras av alla dessa erfarenheter, något som fyllde 22 blädderblocksblad. Lärdomarna ska tas tillvara i det fortsatta arbetet.

En fråga som också lyftes under dagen var vad som händer med samarbets-/samverkansavtalen i och med pastoratsregleringar. De lokala avtalen gäller och det är upp till varje pastorat att avgöra när avtalet ska regleras. När det skapas ny struktur så ska frågan finnas med. Folk på kyrkokansliet håller på att ta fram avtal för den nya organisationen, ett normalavtal som togs beslut om i november 2012.

Hans Liljemark

Hans Liljemark

I Sävar har man ett samarbete på ekumenisk bas, men utan avtal. Eftersom Svenska kyrkan och EFS i Sävar funderar kring samarbetsavtal så fanns man på plats i Solvik.  En av de representanterna var Hans Liljemark, som är EFS-pastor i Sävar. Han tyckte det var bra att få höra berättelserna från dem som redan finns i olika samverkansformer. Det han framför allt tar med sig hem uttrycker han så här:

– Det är väldigt bra med avtal, men utan relationer är de inte så mycket värda.

Kanske kunde man säga att avtalet är som ramen på en tavla, men det behövs en målning också, och den utgörs av relationerna. De måste alltid arbetas med; byggas upp och bevaras.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum