Senaste från EFS Västerbotten

Julhälsning från styrelsen

2019-12-17

Det känns meningsfullt och det är med en stor glädje vi får stå i evangeliets tjänst. Vi vill att barn, unga och äldre ska komma till tro och lära känna Jesus Kristus.

Västerbotten är en viktig del av EFS. Den 17-19 januari inbjuds anställda och frivilligledare från hela landet till Musikforum 2020 i Umeå. Ett stort och viktigt arrangemang. Sång och musik har stor betydelse i vår verksamhet. Bilden ovan från Nära Jesus-helgen i oktober. Mikael Arthursson som medverkade där kommer förutom som regionledare för i EFS Mittnorrland nu att finnas som en resurs för Västerbotten på 30% av sin tjänst. Detta medan en ny distriktsföreståndare för EFS Västerbotten rekryteras.

Vår Fjällgård i Klippen är en stor tillgång i vårt arbete. Genom idoga arbetsinsatser av frivilliga får Storstugan nu handikappentré med hiss. Ett nytt kök installeras och ska invigas med vårens verksamheter, bland annat Öppen Fjällgård för unga vuxna i februari.  

Vår gemensamma ekonomi är viktig. Gåvomedlen till EFS Västerbotten har i år t.o.m. november uppgått till 6 miljoner kronor. Under december månad behöver vi nu samla in 1,7 miljoner kr för att nå vårt gåvomedelsmål på 7,7 miljoner kr, pengar som till allra största delen används till löner och personalkostnader för alla EFS-anställda medarbetare i Västerbotten.

Tack för ditt engagemang, dina förböner och gåvor!

Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

EFS Västerbotten genom
Hans Jakobsson, ordförande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum