Senaste från EFS Västerbotten

Goda dagar tillsammans

Vårt Budskap

2019-01-18

Under årets medarbetardagar i början av januari var ett fokusområde den nya kyrkohandboken och ett annat att möta en ny generation. Medarbetardagarna hölls på Solviks folkhögskola och bland de medverkande fanns Viktor Forssman, Lars-Olov Eriksson och Amanda Vadian (bilden ovan). Uppslutningen var god, likaså stämningen.

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot…” eller ”Gud är här. Du är här. Jag är här. Vi är här tillsammans.” Orden exemplifierar hur texterna i kyrkohandboken från 1942 och 2018 skiljer sig från varandra. Det handlar om både språk och ibland också teologi.

Lars Olof Eriksson (allmänt kallad LOE), teolog och pensionerad lärare från Johannelunds teologiska högskola, guidade deltagarna i den nya kyrkohandboken genom att ge en bakgrund och introduktion till den och också peka på eventuella klurigheter. Han menade att den lutherska teologin blivit mer otydlig i kyrkohandboken 2018, att man förlitar sig mer på mänskliga ord än de gudomliga/bibliska orden och att språket blivit mer känslomässigt.

– Man har tonat ner synd, skuld och omvändelse, och Gud har förvandlats från helig till kärleksfull. Kyrkohandboken har blivit mindre luthersk, säger LOE.

Ett seminarium är ingen föreläsning och det blev både frågor, svar och samtal under Lars Olov Erikssons seminarium om nattvardsbönerna i den nya kyrkohandboken.

Men det finns förstås också fördelar i den förändring som skett från 1942, via handboken 1986 och till fjolårets version. Till exempel är det nu mera samarbete mellan präst och kantor, fler delar i Bibeln används vid textläsning och den erbjuder en stor variation av möjligheter att välja bland.

– Hitta friheten i att använda handboken och använd den korrekt när det krävs, är LOE:s uppmaning till EFS:arna.

De musikaliska variationsmöjligheterna fick deltagarna prova på under ledning av musikern Erik Wäcklén. Genom sin församlingstjänst har han stiftat bekantskap med de olika musikteman som finns i kyrkohandboken, då Grisbackakyrkan deltagit i en provperiod med nya kyrkohandboken. Någon av musikserierna är helt nyskriven medan andra har med sånger som man kan känna igen sedan tidigare. Det lät i alla fall som om deltagarna trivdes med att sjunga de nya musikserierna, som har influenser både från jazz, visa och gospel.

deltagare

I samband med presentation av deltagarna fick de dela med sig av både glädjeämnen och utmaningar i sitt arbete.

Amanda Vadian och Viktor Forssman från Salt riks fanns med för att hjälpa EFS-medarbetarna i Västerbotten att bättre förstå ungdomars situation idag. Amanda är vikarierande generalsekreterare för Salt och Viktor är projektkoordinator.

Viktor berättade utifrån en organisationsmodell om hur omvärlden förändrats från 1980-talet och fram till våra dagar. Det handlar om variationer i parametrarna turbulens och komplexitet. Idag lever vi i en värld med både hög komplexitet och hög turbulens, vilket gör det svårt att förutse vad som kommer att hända och därmed blir det också svårt att ha några strategier.

Han exemplifierade också utvecklingen genom en kvinna född för snart 100 år sedan och hennes barnbarns barn som är ung idag. För Ruth, född på 1920-talet, var det meningsfullt att i unga år gå med i syföreningen för att göra skillnad. Men för en ungdom idag, tillhörande generation Z, handlar det inte om att sy sina egna kläder utan hellre om att köpa dem med så lite dålig påverkan på världen som möjligt.  

Amanda Vadian redogjorde för hur ungdomar tänker idag. De har ett starkt engagemang och tror att de kan påverka, men de är osäkra på sin egen identitet. Vuxna tror att de vet vad ungdomarna vill prata om men det gör det inte.

– Ungdomar behöver stödstrukturer och inte bara hängkulturer. De behöver ramar att förhålla sig till. Vi måste börja från början, för ungdomar saknar kunskap om Gud och tron, säger Amanda.

Utmaningen ligger i att förmedla tro till ungdomar och att den får växa sig stark, men också att den sedan inte förminskas. Som vuxna måste vi kunna visa att tron håller i längden.

Tennessee Road

Tennessee Road, med koppling till Solviks folkhögskola, underhöll vid middagen.

Medarbetardagarna är i första hand EFS Västerbottens gemensamma fortbildning för de anställda, men även biträdande och pensionerade medarbetare bjuds in, vissa år även övriga ideella medarbetare och Svenska kyrkans personal. En viktig del i dessa dagar är också andakterna, och inte minst samtalet och gemenskapen. Till middagen bjöds i år också på härlig, skön sång och musik genom trion Tennessee Road. Ett seminarium handlade också om psykisk ohälsa och hur man kan förhålla sig till den och ett annat pass handlade om att möta en ny generation med internationell mission.

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum