Senaste från EFS Västerbotten
Roseniusgården i Ånäset

Fira en av historiens viktigaste svenskar

Vårt Budskap

2016-01-28

Onsdagen den 3 februari i år skulle Carl Olof Rosenius ha fyllt 200 år. Detta vill EFS Västerbotten och Roseniusgårdens vänner fira på plats i Roseniusgården, Nysätra/Ånäset. Startpunkten är en samling på dagtid kl. 14-16 samt en kvällssamling kl. 19-21. Det blir föreläsningar om Rosenius liv, musik och sång, kaffe och tårta, samt information om övriga händelser med anledning av jubileumsåret. För mer info om firandet se webbkalendern.

Roseniusgården i Ånäset är det hus Carl Olof Rosenius föddes i.

Roseniusgården i Ånäset är det hus Carl Olof Rosenius föddes i.

År 2009 rankades ”historiens 100 viktigaste svenskar” i en bok. På listan återfinns bara ett fåtal personer från norra Sverige, men Carl Olof Rosenius rankas högst av dem och ges plats 41. Att han sätts före storheter som Fredrika Bremer och Hjalmar Branting visar att han än i dag har en plats i Sveriges kollektiva medvetande, även utanför kyrkor och trossamfund. Ibland framhålls Rosenius betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige, en aspekt som lätt glöms bort idag.

Rosenius blev en viktig gestalt för EFS grundande.

Rosenius blev en viktig gestalt för EFS grundande.

Rosenius, född i Nysätra socken den 3 februari 1816, var en ledande gestalt inom 1800-talets väckelserörelse. Han blev aldrig präst som han hade planerat. I stället blev han en mycket omtyckt predikant och fick kallelser från stora delar av landet. Stora skaror samlades för att höra honom. Rosenius har beskrivits som en enkel och naturlig predikant ”utan högtravande ord eller krystade åthävor”, som P. P. Waldenström uttryckte det. August Strindberg hörde honom predika på 1860-talet och fann att han ”såg ut som friden och strålade av himmelsk glädje.”
Rosenius teologi präglades av 1500-talets reformator Martin Luther, 1700-talets herrnhutism och 1800-talets nyläseri. De teologiska tolkningarna av hans livsverk kommer att utvecklas närmare av andra skribenter i Vårt Budskap under det närmaste året,

C O Rosenius var också mycket framgångsrik som skribent, främst genom tidskriften Pietisten där han skrev det mesta själv. Upplagan växte snabbt. 1850 var antalet prenumeranter över 2 000 och på 1860-talet hela 10 000. Under en period hade Pietisten faktiskt fler läsare än Aftonbladet. Pietisten lånades och spreds dessutom till långt fler än prenumeranterna. Artiklarna i tidskriften skulle sedan utgöra huvudinnehåll i hans böcker. Sammanlagt har cirka 90 titlar av Rosenius getts ut på svenska, och hans skrifter har översatts till över 30 språk.

Gravsten

Rosenius är begraven på kyrkogården vid Johannes kyrka i centrala Stockholm.

Rosenius och kretsen kring honom i Stockholm engagerade sig starkt i sociala frågor. De ville kombinera kroppslig hjälp med andlig. Han var bland annat med om att grunda Diakonissanstalten i Stockholm (Ersta diakoni) år 1849 och tillhörde också dem som 1853 bildade Stockholms stadsmission. Båda organisationerna är idag i full verksamhet.

Framförallt fick Rosenius betydelse för bildandet av EFS som inomkyrklig rörelse. Innan EFS bildades 1856 diskuterades länge hur en sammanslutning av ”evangeliska lutheraner” skulle kunna bildas. En del ville bilda ”en fri luthersk kyrka”, skild från svenska kyrkan. Förebilden var den skotska frikyrkan som hade täta kontakter med den svenska väckelserörelsen. Men Rosenius ville inte grunda någon ny kyrka. Hans starka lutherska bekännelse bidrog på ett avgörande sätt till att göra EFS till en evangelisk-luthersk rörelse inom ramen för svenska kyrkan.

Lars Olov Sjöström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum