Senaste från EFS Västerbotten
Blåsarfestens konsert

EFS vill bryta ny mark

2018-05-16

EFS och Salts årskonferens hölls i Luleå i år, med temat Bryt ny mark. Många intressanta seminarier, givande gudstjänster och ett engagerat årsmöte dukades upp för dem som fanns på plats under Kristi himmelsfärdshelgen. Vissa delar av programmet live-sändes också på webben och kommer att läggas ut så man kan ta del av dem efteråt via EFS Play.

EFS nya vision och strategi presenterades av missionsföreståndare Kerstin Oderhem, som också predikade på avslutningsgudstjänsten. Visionen är att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Uppdraget är att med Guds hjälp leva mission, växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper. För det finns ett tredelat inriktningsmål för 2019 med fokusområdena: Nå nya människor med evangeliet, nå nya generationer med evangeliet och (att ha ett) utrustande ledarskap på alla nivåer.

– Visionen och strategin är egentligen ingenting nytt, utan det är något som EFS stått för i alla år, men vi försöker nu säga det med färre ord, och med ord som passar vår tid, sade Oderhem.

ekonomisk redovisning

EFS ekonomichef Annika Gunnarsson presenterar den ekonomiska redovisningen. I bakgrunden årsmötespresidiet med (fr.v.) Trude Gran, Håkan Eriksson och Sven Ivar Lidström samt EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

Den ekonomiska redovisningen visade ett positivt resultat för 2017, med närmare 7 miljoner kronor i vinst, vilket gör att EFS kan öka det egna kapitalet för att ge en tryggare ekonomisk framtid. Den föreslagna rambudgeten för 2019 med en gåvobudget på 33, 3 miljoner kronor antogs av årsmötet. Dock påpekade avgående johanneslundsrektorn Kjell O Lejon det kärva ekonomiska läget för högskolan, som i övrigt nått stora akademiska framsteg under det gångna året. Glädjande är naturligtvis det höga trycket på ansökningar till Johannelunds teologiska högskola.

– Vi har den högsta procentuella ökningen av förstahandsansökningar av alla högskolor i Sverige, och det är fler som söker till Johannelund än till de teologiska utbildningarna i Uppsala och Lund, sade Lejon.

konsert

Kvällstid ordnades konserter och caféer i de olika kyrkorna i Luleå. Här är det konsert med Bakers Cottage i domkyrkan.

årsmötet deltog över 330 ombud, varav 118 från Västerbotten. Styrelsevalet resulterade i att två nya (Eyyassu Tesfay, Sundbyberg och Börje Lund, Partille) valdes in tillsammans med två som ställt upp för omval (LarsOlov Eriksson, Uppsala och Maria Andersson, Vidsel). Börje Lund var kandidat för Salt (Barn och unga i EFS) som försökte tänka strategiskt genom att välja in en 75-åring. Salts upplevelse är att EFS inte lyssnar på dem som är unga, så därför satsar man på en äldre man som brinner för barn och ungdomar och det de vill. Denna upplevelse av att inte bli lyssnad på, och att inte trivas, återkom även i annat sammanhang, dock utan att riktigt få sin förklaring. Det har också lett till att Salt inte tänker ha gemensam konferens med EFS nästa år.

Styrelsens proposition om att fatta ett första beslut om stadgeändring för att ändra beräkningsgrunden för ombud till årsmötet, med en övergång till att endast utgå ifrån direkta medlemmar (i stället för medlemmar i aktivitet), väckte en livlig debatt. Årsmötet röstade i alla fall för styrelsens förslag.

Årets insamlare blev tidningen Dagen, som på ett förtjänstfullt sätt via artiklar bidragit till att göra kampanjen Afrika svälter till en mycket lyckad satsning.

Parallellt med årskonferensen fanns Barnspår, Ungdomsspår och Blåsarfest. Den sistnämnda med närmare hundra deltagare i alla åldrar, till och med familjemedlemmar från tre generationer. Blåsarfesten gav en mycket uppskattad konsert på lördag kväll.

prästkandidater

Jonas Hedblad, andra från vänster, var en av prästkandidaterna som EFS sände ut vid avslutningsgudstjänsten. Han kommer att vigas till tjänst i Luleå stift.

Söndagens avslutande gudstjänst innehöll även en sändning av sex prästkandidater som kommer att arbeta för EFS. Bland dem fanns Jonas Hedblad, som prästvigs i juni för tjänst i Robertsforskretsen.

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum