Senaste från EFS Västerbotten
Alla barn på årskonferensen

Beslut om ny organisation togs på årsmötet i Alingsås

2017-06-08

EFS och Salt har hållit årskonferens i Alingsås. Där beslutades bland annat att genomföra den organisationsförändring som diskuterats de senaste åren. Konferensen innehöll också många samlingar av olika slag under temat Korset – vårt enda hopp.

Det fina försommarvädret välkomnade årskonferensdeltagarna till Alingsås.

EFS och Salts konferens hölls den 3-6 juni i ett vårligt och vackert Alingsås och kommer i framtiden att minnas som då en ny organisationsform för EFS beslutades. Den möjliggör att EFS-distrikten kan ingå in i riksorganisationen och där som en region fortsätta verksamheten och vara till stöd för lokalföreningarna. Detta var en av de två frågor som väckte mest debatt under årsmötet och många kritiska röster hördes som befarade centralstyrning och smalare åsiktskorridor i EFS. Det syftet och den risken fanns dock inte enligt styrelsen som lagt fram propositionen. Orsaken bakom förändringen är dels att flera distrikt blivit för små för att kunna ha en kostnadseffektiv administration samtidigt som ökade lagkrav på arbetsgivare krävt en allt högre kompetens och arbetsinsats.

Nu möjliggjordes och godkändes i efterhand det som EFS riks och EFS i Norrbotten redan gjort trots att stadgestöd saknats. Ytterligare några distrikt väntas gå in i den nya organisationen nästa år. Alla kommer dock inte nu att gå in i den nya organisationsformen och Västerbotten är ett av de distrikt som valt att behålla sin självständighet.

Salt hade skrivit en motion om att ge styrelsen uppdrag att undersöka en lämplig återkommande plats för årskonferensen. Detta istället för att som nu växla mellan olika värddistrikt. Denna fråga fick många ombud att begära ordet och även här framfördes risk för försämrad bredd och demokrati. Antalet ombud från respektive landsända varierar stort beroende på var konferensen hålls, i år var det t ex endast 38 ombud från Västerbotten och ännu färre från Norrbotten och Mittnorrland. Genom att växla plats sker i det avseendet en utjämning över tid. Styrelsen håller också på att undersöka hur konferenserna skulle kunna förnyas och läggas upp framöver och motionen avslogs.

styrelsen

EFS Styrelse 2017-2018. Fr. v. Stefan Svensson, Thomas Andersson, Maria Andersson, Anna-Karin Westman, Lillemor Persson, Roger Wikström, Krister Bredmar, Elin Lycklund, Magdalena Giertz, Per-Anders Wiklund, LarsOlov Eriksson och Jonas Nordén.

Valberedningen hade nominerat fem kandidater till styrelsen vilket ursprungligen var två fler än lediga platser. På grund av två nya vakanser i styrelsen kom samtliga in i styrelsen genom fyllnadsval. Roger Vikström, Skellefteå valdes in på ordinarie plats för en tid av tre år. Därmed har Västerbotten två ledamöter i styrelsen, förutom Roger även Anna-Karin Westman, Skellefteå. Styrelsen utsåg Stefan Svensson till att fortsätta som dess ordförande.

Musiken är en viktig del under årskonferensen. Med Psalmorkestern som leddes av Sven Fridolfsson kunde man sjunga sånger från reformationen och fram till idag.

Konferenstemat Korset – vårt enda hopp präglade många av gudstjänsterna och andra samlingar. Efter inledningsmötet fick man t ex i en samling tillsammans med Psalmorkestern och solister sjunga psalmer och sånger från reformationen för 500 år sedan och fram till idag. Det blev en poetisk och engagerande start på konferensen. Många seminarier med olika inriktning hölls också, t ex med inblick i förföljda kristnas situation i världen och ett välbesökt och uppskattat teologiskt föredrag med Magnus Malm. Pingstdagens ekumeniska gudstjänst med mässa var sammanlyst för flera kyrkor i Alingsås. Där, liksom vid den festliga sändningsgudstjänsten på nationaldagen, medverkade också den stora Soul Children-kören.

Soul Children var en del av Barnens konferens och det barn- och tonårsläger som hölls på Hjälmareds folkhögskola och som bidrog till att många fler barn än på länge kom till konferensen. Barnens konferens hade temat Genomälskad. Ungdomsspåret för de som var 15-25 år hade samlingar i egna lokaler men deltog även i konferensens gudstjänster.

Barn- och ungdomsorganisationen Salt hade liksom EFS påbörjat en organisationsutredning men tog inte upp något förslag vid sitt årsmöte utan ska utreda ytterligare ett år. Alla styrelsekandidater valdes in då Salt liksom EFS hade många som avgick. Ny från Västerbotten blev Olle Rosenius från Skellefteå. Sedan tidigare finns Maria Bengtsson, Umeå, i Salts styrelse. Till ny ordförande för Salt utsåg styrelsen Charlotta Nordström, Uppsala.

Stefan Svensson och Kerstin Oderhem.

Stefan Svensson fortsätter som ordförande för styrelsen och Kerstin Oderhem blir ny missionsföreståndare för EFS från i höst.

Vid årsmötet avtackades missionsföreståndaren Stefan Holmström, som dock slutar först i september. EFS nya missionsförseståndare Kerstin Oderhem välkomnades vid sändningsgudstjänsten. Sex nya präster välkomnades också i EFS, bland andra Joel Wadström som ska vikariera i Bureområdet.

Nästa års konferens kommer att hållas Kristi himmelfärds helg i Luleå, 10-13 maj 2018.

Text och foto: Göran Berglund

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum