Senaste från EFS Västerbotten
Årsmötesdeltagare

Årsmöte med stor inspiration

Vårt Budskap

2018-04-24

EFS Västerbottens 110:e årsmöte hölls lördagen den 21 april i Robertsfors. Det surrades friskt vid mat- och fikaborden men även under själva årsmötet ställdes en del frågor. Många medverkade med olika inslag. Men det som som framför allt präglade detta årsmöte var alla inspirerande berättelser om vad som händer i EFS-världen, så även missionsföreståndare Kerstin Oderhems anförande med berättelser från hennes resor och möten.

Kerstin Oderhem

Missionsföreståndare Kerstin Oderhem peppade västerbottningarna till fortsatt arbete i Guds rike.

– Organisation är en sak, men det måste börja i vision – att se Guds möjligheter – och att Jesus har kallat oss. Det finns inga andra vägar än de gamla vägarna – de med berörda hjärtan. Vi måste återerövra dem om och om igen, sa hon.

Hon uppmanade årsmötesdeltagarna att glädjas över det som finns, och efter bikupesamtal delade flera med sig av vad det sett och upplevt i sitt eget sammanhang, något som fick bli en uppmuntran även till alla andra.

– Jag brukar försöka att alltid åka på våra årsmöten oavsett om jag känner mig inspirerad eller inte. Denna gång satt jag i bänken och kände att jag bara blev glad över det jag fick höra och vara med om, säger årsmötesveteranen Torbjörn Arvidsson.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till disposition av 2017 års resultat och budget för 2019. Utifrån nya direktiv för årsredovisning (enligt ett s.k. K-regelverk) hade  det blivit en del ändringar i uppställning och redovisning jämfört med hur det gjorts tidigare och den version som presenterats i årsmöteshandlingarna, även om själva innehållet inte förändrats. Den nya versionen kommer att finnas tillgänglig via webben.

årsmötesdeltagare

Robertsfors kyrka blev rätt väl fylld under årsmötet, trots färre ombud än tidigare.

Distriktsordföranden Hans Jakobsson fick svara på frågan om vad det finns för strategi att hantera förslaget på ett minusresultat på 1,756 miljoner kronor för 2019.

– Det har visat sig att de senaste fem åren har kassakistan ökat även om det funnits beslut på att plocka ut ur den, svarade han.

Anna-Lena Lund

Musikkonsulent Anna-Lena Lund efterfrågade mål för musiken, vilket resulterade i ett tillägg till verksamhetsplanen.

En lätt modifierad verksamhetsplan för 2019 föreslogs utifrån den treåriga plan som finns. En reaktion på denna var avsaknad av mål för musikarbetet, något som resulterade i ett tillägg i verksamhetsplanen med att anordna ett musikforum.

Två avgående ledamöter från styrelsen – Karin Paulsson och Malin Åström – avtackades med blombuketter. Likaså två tillsvidareanställda – Karin Widman och Mikael Stenlund – som valt att gå vidare i sin yrkeskarriär efter många års arbete för EFS Västerbotten fanns på plats för avtackning.

Zakarias Liljemark (Umeå) omvaldes för en treårsperiod i distriktsstyrelsen, och Karin Widman (Boliden) och Pontus Löfgren (Skellefteå) valdes in som nya, också för en treårsperiod. Olov Marklund (Skellefteå) valdes in på ett fyllnadsval på två år. Efter konstituerande styrelsemöte noteras att Hans Jakobsson fortsätter som ordförande och Marianne Berglund som vice ordförande.

Deltagarna fick också information om konfirmandarbetet, verksamheten i Klippen, lägerinformation, inspirationsresa till London, utvecklingsarbete genom Sänd-verktyget, prenumeration på Vårt Budskap, internationella gåvor från Västerbotten, studentläget på Johannelund m.m.

presidiet

Årsmötespresidiet bestod av från vänster: viceordförande Per Moen, ordförande Andreas Lundholm och sekreterare Anna Strömqvist.

Kicki Bjerle

Christina Bjerle Johansson från styrelsen ledde psalmsången från pianot.

Endast 104 ombud deltog i årsmötet, jämfört med 140 i fjol, men ungefär lika många föreningar var representerade. Årsmötespresidiet gjorde ett bra arbete med att lotsa ombuden genom dagordningen. Det hade dock gärna fått vara fler ombud på plats och också samtal kring organisationsfrågor.

Lotten Markström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum