Senaste från EFS Västerbotten
Christin Östlund och Torbjörn Arvidsson i årsmötespresidiet.

Årsmöte för Klippenkamraterna

2014-10-07

Lördag den 4 oktober höll Klippenkamraterna sitt årsmöte i Bergsbykyrkan. Det samlade cirka 75 medlemmar från hela Västerbotten. Själva årsmötet leddes av Torbjörn Arvidsson som ordförande (på bilden tillsammans med sekreteraren Christin Östlund). Verksamhetsberättelsen lästes upp och visade bland annat att antalet gästnätter uppgick till 2239  under kalenderåret 2013, mot 2985 året innan. Orsaker till minskningen är bl.a. några sena avbokningar. Gården har som vanligt under året använts av större och mindre grupper, dels vid arrangerade läger och kurser, men även en hel del vid enskilda bokningar, båda av privatpersoner och föreningar.

Vid styrelsevalet omvaldes Johan Holmgren, Nils Lindqvist och Jan-Erik Wikström för två år. Dessutom nyvaldes Sofia Karlsson, Umeå, på ett fyllnadsval för ett år, efter Einar Olofsson som tackat för sig efter många års trogen tjänst i styrelsen. I styrelsen sitter också Lukas Bergner, Kristina Jonsson, Eric Bergström och Johan Andersson (ordf. och EFS i Västerbottens representant.)

Toppstugan rivs

Toppstugan på fjällgården i Klippen har rivits för att ge plats åt nybygge.

Vidare presenterades ingående det pågående nybygget på gården där två hus med fyra rum i varje, ska ersätta lillstugan och toppstugan. Efter årsmötesförhandlingarna inbjöds alla till en delikat middag. Kvällen avslutades med en mycket välbesökt gudstjänst i kyrkan, där Johan Holmgren predikade och Bergsbykyrkans kör medverkade med sång. Under kvällen samlades cirka 18 000 kronor in i en kollekt och genom ett lotteri, pengar som ju helt går till det pågående bygget.

Ännu ett år kan läggas till handlingarna för den fina fjällanläggningen i Klippen, som nu kan se ljust på framtiden då det efterlängtade nybygget håller på att förverkligas.

Jan-Erik Wikström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum