Senaste från EFS Västerbotten
årskonferens EFS & Salt

Årskonferensen som rustade EFS

Riks

2015-05-18

Nu är det slut på fyra intensiva konferensdagar med EFS och Salts årskonferenshelg i Umeå 14-17 maj. Från tidig morgonmässa och bibelstudium, via seminarier och årsmöten till kvällsgudstjänst, café och konsert har det inte varit svårt för deltagarna att fylla dagarna. Temat Älskad Rustad Sänd hade i år fokus på Rustad. På inledningsgudstjänsten predikade Luleå stifts biskop Hans Stiglund och han pratade bland annat om att vi får sändas ut som vi är för att vi är rustade av Gud. På lördagen bibelstudium var det johannelundsläraren James Starr som gick igenom texten om vapenrustningen i Efesierbrevet 6, som också utgjorde predikotexten för kvällens möte då missionsföreståndaren predikade.

Lucy Moore berättade om hur man når människor genom Messy Church.

Lucy Moore berättade om hur man når människor genom Messy Church.

Lucy Moore, från England, berättade med stor inlevelse om vad Messy Church står för. Det handlar inte om att förändra befintliga fungerande gudstjänstgemenskaper utan om att försöka nå ut till dem som inte kommer på vanliga gudstjänster, genom att skapa en vardagsnära kyrkogemenskap.

De flesta seminarier var välbesökta och klassrummen på Fridhemsgymnasiet blev överfulla. En och halv timme rann fort iväg då man fick möjlighet att få information och samtala kring aktuella och intressanta frågor, vare sig det handlade om EFS organisation, vigsel av samkönade eller förföljda kristna i systerkyrkorna. Även kvällscaféerna fyllde en funktion av att samla intresserade till en lite mer nischad samling.

Det spontana samtalet mellan människor är en fin bit i konferenspusslet. Här är det Sigvard Lindgren, Norrfjärden, och Carina Hortell, Nordmaling, som har tankar att utbyta.

Det spontana samtalet mellan människor är en fin bit i konferenspusslet. Här är det Sigvard Lindgren, Norrfjärden, och Carina Hortell, Nordmaling, som har tankar att utbyta.

Till EFS årsmöte kom 455 ombud och årsmötesordförande Sven Ivar Lidström gjorde ett gott jobb i att lotsa deltagarna genom dagordningen, som också innehöll flera motioner och propositioner. Utanför valberedningens förslag på kandidater till styrelsen hade ytterligare en person föreslagits, och efter en lång session av plädering för de olika kandidaterna blev resultatet att Reine Toth (kandidat utanför valberedningens förslag) valdes in medan Bengt Gustavsson, den enda som stod på omval, fick säga tack och hej till styrelsearbetet denna gång. Övriga som valdes in är Maria Andersson, Lillemor Persson, Larsolov Eriksson och Per-Anders Wiklund.

Glassfest för Salt 10 år - både för ung och för gammal.

Glassfest för Salt 10 år – både för ung och för gammal.

Under helgen firade Salt (EFS barn- och ungdomsförbund) tioårsjubileum med glassfest vid fredagens eftermiddagsfika och en festlig medverkan under kvällsgudstjänsten. Ett 70-tal ungdomar hade samlats till egen konferens, Avtryck, och barnkonferens och barnmöten pågick också parallellt. Söndagens avslutningsgudstjänst var utformad som en SKATTEN-gudstjänst och hade därför ett stort inslag av barn. Ett gemensamt bönepass hölls också för de olika konferensdelarna.

De tre sena kvällskonserterna var välbesökta och bidrog till härliga musikupplevelser för besökarna. Fantastiskt att få lyssna till och se att det finns så stor musikalisk kapacitet i närområdet, något som märktes inte enbart i konserterna utan även i gudstjänsterna.

konsert

Samuel Ljungblahd med Great Joy och United levererade pricksäkert på lördagens konsert.

Helgens välfyllda konferensprogram går inte att göra rättvisa åt i en fjuttig artikel eller webbinlägg. Men de som deltog har fått en hel del att idissla ett tag framöver och kan också personligen dela med sig till andra som inte var med, av det de fått av Guds goda.

Lotten Markström

(Förhoppningsvis kommer fler konferensbilder att kunna ses här inom kort.)

Ett svar till “Årskonferensen som rustade EFS”

  1. […] Årskonferensen som rustade EFS “Nu är det slut på fyra intensiva konferensdagar med EFS och Salts årskonferenshelg i Umeå 14-17 maj. Från tidig morgonmässa och bibelstudium, via seminarier och årsmöten till kvällsgudstjänst, café och konsert har det inte varit svårt för deltagarna att fylla dagarna. Temat Älskad Rustad Sänd hade i år fokus på Rustad. ” Lotten Markström, EFS Västerbotten […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum