Koppling till EFS

Här finns länkar till webbplatser med koppling till EFS.

Länkar till EFS-föreningar i Västerbotten med egna hemsidor finns under kontakter.
EFS www.efs.nu
Salt www.salt.efs.nu
Bibelfjäll www.bibelfjall.se
Johannelunds teologiska högskola www.johannelund.nu
Solviks folkhögskola www.solvik.fhsk.se
Strömbäcks folkhögskola www.strombacksfolkhogskola.se
Sensus studieförbund www.sensus.se
Luleå stift (Svenska kyrkan)
Svenska kyrkan
EFS-kyrkan i Ängelholm

 

 

 
  Logga in Forum