Övriga kontakter och länkar

Här finns kontaktuppgifter kopplade till EFS Västerbotten.

EFS/Salt/Budbäraren

Adress: Box 23001, 750 23 Uppsala
Besöksadress. Prästgatan 11, Uppsala
Tel. 018-430 25 00 (växel)
www.efs.nu  www.salt.efs.nu

 

Skolor

Johannelunds teologiska högskola.
Adress: Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala
Telefon: 018-169900, telefax: 018-169910
www.johannelund.nu

Strömbäcks folkhögskola. Adress: 905 82 Umeå, tel 090-426 00 (texttel. 090-42606), www.strombacksfolkhogskola.se

Solviks folkhögskola. Adress: Frostkåge 105, 934 92 Kåge, tel 0910-73 20 00,
www.solvik.fhsk.se

Bibelfjäll Hemavan Fjällstation, Fjällstigen 2, 920 66 Hemavan, tel 070-175 25 10 www.bibelfjall.se

 

Klippen – EFS Fjällgård

Adress: Klippengården, EFS fjällgård, 920 66 Hemavan

Anmälningar till arrangemang, bokningar av gården, förfrågningar:
Eric Bergström tel. 070-227 89 75, e-post: klippen(a)efsvasterbotten.se

Ordförande: Johan Andersson, tel 0910-70 13 30, 070-670 30 96
E-post: timotej.andersson(a)gmail.com

 

Sensus studieförbund

Lokalkontor i Skellefteå: Storgatan 50, 93130 Skellefteå.
Tel 0910-77 93 72. E-post: skelleftea(a)sensus.se
Lokalkontor i Umeå: Sensus, Västra Kyrkogatan 1, 90329 Umeå.
Tel 090-14 27 60, fax 090-14 02 25. E-post: umea(a)sensus.se
www.sensus.se

 

Svenska kyrkan i Luleå stift

Svenska kyrkan

 

Vision-Ekumeniska, EFS Västerbotten

Ordförande: Karin Widman, 0910-713159, karin.widman(a)svenskakyrkan.se

 
  Logga in Forum