Biträdande medarbetare

Biträdande medarbetare inom EFS Västerbotten är ett frivilliguppdrag med inriktning på förkunnelse, leda gudstjänster och hålla andakter. För närvarande står följande personer till förfogande:

 
  Logga in Forum