Anställda på kansliet

Ledningsgrupp:

Anders LindhDistriktsföreståndare
Anders Lindh
090-12 58 69, 070-324 85 11
E-post: anders.lindh(a)efsvasterbotten.se

 

Ekonom
Eva S Bäckström
090-12 58 19, 070-311 30 94
E-post: eva.s.backstrom(a)efsvasterbotten.se

 

Personalansvarig
Vakant

 

 

Övriga:

Kommunikations- och IT-ansvarig
Linnea Jakobsson
090-12 58 97, 073-075 58 79
E-post: linnea.jakobsson(a)efsvasterbotten.se

 

Ewa HöökAdministratör (deltid)
Ewa Höök
090-12 58 10, 070-368 32 45
E-post: efs(a)efsvasterbotten.se

 

Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i södra länsdelen samt samordning (deltid)
Magdalena Sandberg
090-12 58 22, 070-674 08 83
E-post: magdalena.sandberg(a)efsvasterbotten.se

  

Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i norra länsdelen samt konferens- och utvecklingsfrågor
Anders Brunnegård (vikarie, deltid)
070-615 35 46
E-post: anders.brunnegard(a)efsvasterbotten.se

 

Distriktskonsulent med musik- och scoutuppdrag (deltid)
Birgitta Bergner
090-12 58 14, 072-707 68 98
E-post: birgitta.bergner(a)efsvasterbotten.se

 

Distriktskonsulent med ungdomsuppdrag (deltid)
Oscar Richardsson
090-12 58 49, 070-397 04 21
E-post: oscar.richardsson(a)efsvasterbotten.se

 
  Logga in Forum