Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten 2016-2019

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation.
EFS Västerbottens och Salt Västerbottens uppdrag (nedan kallat Salt och EFS.)
EFS missionsföreningar och Saltföreningar i Västerbotten är uppdragsgivare och primär målgrupp för EFS och Salt. Därför är uppdraget att arbeta för att stärka och utrusta föreningar och grupper i missionsuppdraget utifrån fem uppdragspunkter.

1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och förändringsarbete
2. Komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang
3. Svara för anställningar och personalfrågor
4. Förvalta gemensamma tillgångar
5. Vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter

Strategi

EFS vill främja Kristi rikes tillväxt genom att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta.
Arbetet med och för barn, unga och unga familjer sker i nära samverkan mellan Salt och EFS. EFS och Salt har ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper som arbetar för att ovanstående uppdrag och inriktning ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS och Salt arbeta för att uppnå målen, samt via organisationens informationskanaler sprida information och berätta om verksamheten.

Övergripande mål

• Att arbeta för att nå nya grupper och nya folkgrupper med evangeliet i ord och handling.
• Att stödja bildande och utveckling av nya EFS/Salt-grupper och -föreningar.
• Att stödja och utveckla befintligt arbete och lokal missionskallelse.
• Att öka mångfalden i distriktsgemensam verksamhet, till exempel vad gäller ålder, kön, etnicitet, social och kulturell tillhörighet.
• Att i större omfattning närvara i olika sociala medier.

 
  Logga in Forum