Offensiva satsningar

Fonden för offensiva satsningar har inrättats för att frigöra resurser från EFS Västerbottens olika sammanhangs kontinuerliga verksamhet till nysatsningar i projektform. Syftet är att flexibelt kunna svara på nyupptäckta behov och att främja utvecklingen på prioriterade områden.

Fondens medel ska användas när exempelvis en ny målgrupp eller en ny samarbets-möjlighet på lokalplanet upptäcks under verksamhetsåret, så att man kan fånga tillfällen i flykten och pröva hållbarheten för en idé. Förhoppningen är att många projekt senare ska kunna integreras i det reguljära arbetet.

Blåsprojekt

Exempel

Exempel på projekt som under senare år fått pengar från offensiva fonden är Bibelfjäll, den nystartade bibelskolan i Hemavan, kompletterande prästtjänst i Skellefteå, samverkansprojektet i Norrmjöle-Sörmjöle, diakonala satsningar i Mobackenkyrkan, projekttjänst med inriktning på barn och ungdom i Bjurholms församling och Blåsmusikprojektet i Boliden.

Sök medel

Läs mer om vem som kan söka medel för offensiva satsningar och för vilka projekt. Information finns på separata informations- och ansökningsblanketter i Dokument-menyn.

 
  Logga in Forum