Delmål för verksamhetsplanen

EFS Västerbottens delmål 2017 för verksamhetsplan 2016-2018. Målet är att arbeta för att stärka och utrusta föreningar och grupper.

Lokala verksamhetsmål

•    Tio föreningar ska vara delaktiga i Växtkraft och minst fyra i Tillväxt- och nyplanteringsakademi norr. Tre sammanhang ska inbjuda till Sök Guds ansikte-helg/dag.
•    Arbeta för att minst en ny EFS-förening eller EFS-grupp bildas.
•    Verka för att tre nya Salt-scoutkårer bildas.
•    Nya missionsinitiativ uppmuntras och startar – fem initiativ blir till reportage i våra mediekanaler.
•    Stödja föreningar så att antalet nya medlemmar uppgår till 150.
•    Stödja och uppmuntra till gemensam bön och bibelläsning

Distriktsgemensamma verksamhetsmål

•    Stödja integrationsnätverket och verka för att 50 nyanlända eller asylsökande ska
vara deltagare vid EFS och Salt Västerbottens läger.
•    En missionsstrategi utarbetas med stöd av EFS Sverigeavdelning.
•    Stödja missionsföreningar i arbetet med skäl till varför man ska vara medlem i EFS.
•    Inbjuda till tre Nära Jesus-liknande mötesplatser för inspiration och fördjupning.

Antagna av EFS Västerbottens årsmöte 2016.

 
  Logga in Forum