Vad gör EFS?

EFS bedriver verksamhet på olika platser, främst i form av gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet samt annan smågruppsverksamhet.

Om du vill ta del av nyhetsbrevet Händer i Västerbotten, följ länken så kan du anmäla dit till nyhetsbrevet.

Arbete i föreningar och kyrkor

Det mesta av EFS arbete sker främst i och genom de lokala missionsföreningarna, varför verksamheten varierar från plats till plats. Samverkan med Svenska kyrkans församlingar finns i varierad utsträckning.  I distriktet finns 9 samarbetskyrkor där EFS ansvarar för arbetet i en distriktskyrka.

Barn- och ungdomsverksamhet

EFS har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet bland barn- och ungdomar. EFS har genom åren haft ett antal ungdomsförbund som organiserat verksamheten. År 2005 bildades Salt – barn och unga i EFS. Läs mer om Salt och t.ex. lägerverksamhet under Salt-menyn.

Distriktsverksamhet

På distriktsnivå bedriver EFS och Salt  framför allt lägerverksamhet (läs mer under Salt-menyn), och ordnar kurser och arrangemang av olika slag till stöd för föreningarnas verksamhet. Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck är också kopplade till EFS, liksom bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan.

Mission

Till EFS uppdrag hör att nå ut med evangeliet till människor. Det försöker man göra både genom arbetet i Sverige och genom internationellt engagemang via EFS internationella mission.

I Västerbotten finns Internationella rådet som jobbar med frågor om internationell mission, vänförsamlingsrelationer, global rättvisa, integration m.m. Du hittar material om detta för nerladdning under Dokumentmenyn.

Gizachew Ayka från Etiopien och EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson.

Också EFS

Strömbäcks logo

Bibelfjäll

Logo för Klippen

 
  Logga in Forum