EFS Västerbotten ber för Sverige och Världen på söndagar

Just nu lever vi i en speciell tid, en tid av ovisshet, en tid av oro och en tid med mycket information som ständigt uppdateras.
EFS Ledningsgrupp har haft möte där det resonerades om det uppkomna läget. EFS är noga med att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Då riktlinjerna ständigt ändras är det viktigt att vi i föreningarna håller oss ständigt uppdaterade om dessa.

EFS Ledningsgrupp beslutade under mötet att organisera daglig bön för Sverige och världen. Varje region/distrikt får en veckodag där vi går in i bön och frivillig fasta. EFS Västerbotten har blivit tilldelat söndag som sin bönedag. De andra sex regionerna delar på de övriga veckodagarna. På så sätt är vi aktiva i bön under hela veckan.

Vi ber för hela vårt samhälle och dess organisation, för de som är sjuka, för sjukvårdspersonal, för de som tar svåra beslut, för livsmedels- och råvarukedjor, för våra kristna gemenskaper m.m. Framförallt ber vi att Guds vilja får ske.

Vi vill även lyfta fram barnens situation. I en tid när allt tycks svaja, när vi vuxna inte har svar och själva känner oro påverkas barnen. Vi vill därför särskilt lyfta fram barnen i våra böner.

Då många av våra verksamheter och gemenskaper ställs in för att minska spridningen av Corona-viruset får vi försöka att hitta andra vägar och lösningar för att ha gemenskap och vara EFS. Vi får möjlighet att vara kreativa och se nya möjligheter och tid att lyssna in Gud när vardagen stannar upp.

Här har vi samlat lite av vad som görs i lokala föreningar.
Hör av dig med tips på vad som händer hos dig, och se andras idéer som inspiration.

Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:7

 
  Logga in Forum