Jobba åt EFS

Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning på arbetsplatsen.

Om du är allmänt intresserad av tjänst i EFS Västerbotten för framtiden, kontakta personalansvarig.

EFS Västerbotten har ett femtiotal personer anställda. Av dessa är knappt en tredjedel präst eller pastor, drygt en tredjedel konsulent eller musiker och utöver detta diakon, diakoniassistent, husmor och vaktmästare. Knappt hälften av våra anställda finns i en samarbetskyrka. På några platser i Västerbotten finns samverkansavtal där den EFS-anställda har delar av sin tjänst inom lokal kyrkoförsamling.

EFS kräver inte självklart formell kompetens till en tjänst utan stor vikt läggs på lämplighet. Om du inte är prästvigd kan du bli anställd som pastor om du bedöms lämplig och har teologisk kompetens. Är du inte diakonvigd kan du av liknande skäl bli anställd som diakoniassistent. Vill du jobba som musiker inom EFS är Svenska kyrkans kantorsutbildning eller annan musikutbildning bra att ha.

anställda

De anställda på olika håll i distriktet får möjlighet att träffas bland annat vid de interna fortbildningsdagarna.

Johannelunds teologiska högskola kan du läsa till präst (EFS egen prästutbildning) eller gå bibelskola. Foldrar med information om utbildningarna hittar du i Dokumentmenyn/Organistaion och verksamhet.

En konsulent inom EFS är att jämföra med en pedagog inom Svenska kyrkan. EFS har numera ingen egen utbildning till konsulent. Dagens konsulenter har ofta en bibelskola som grund och utöver det en  socionom- eller lärarutbildning.

Inom EFS finns många ideella medarbetare. Att vara anställd i en frivilligorganisation innebär att till stor del fungera som stöd, vara ett nav eller spindel i nätet i relation till ideella medarbetare.

 

 
  Logga in Forum