Försäkring

Halka på bananskalEFS har en generell olycksfallsförsäkring som gäller för alla som deltar i verksamhet som är anordnad av EFS. Som verksamhet räknas även praktiskt arbete inom föreningen. Försäkringen gäller både till och från aktivitet, om det sker en olycka med en bil inblandad så gäller bilförsäkringen. Försäkringen gäller endast personskador och den är inte till för anställda; för dem gäller andra försäkringar.

Föreningar påminns att se över så att det i föreningsförsäkringen också finns en ansvarsförsäkring.

Den som har frågor om detta kan kontakta EFS kansli (distrikts eller riks) Eva S Bäckström ekonom 090-12 58 19 eller Britt-Marie Rosén personalkamrer på tel. 018-430 25 11.

 
  Logga in Forum