Årsmöte

Distriktets årsmöte är högsta beslutande organ inom EFS Västerbotten. Till årsmötet kan föreningarna skicka valda ombud.

EFS Västerbottens årsmöte är ett ypperligt tillfälle att träffa folk från andra föreningar, få inspiration från spännande verksamheter som sker runtom i bygderna, information om kommande arrangemang och möjlighet att påverka framtiden. En viktig fråga inför stundande årsmöte är ekonomin; hur ska vi klara av de åtaganden vi har och hur ska vi prioritera?

Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

För att värna demokratin inom organisationen är det viktigt med ett brett deltagande i årsmötet. Om en förening inte är representerad på årsmötet kan den inte heller påverka de beslut som fattas där, en självklarhet men ändå viktig att påminna om. Det är ju på årsmötet som beslut fattas om t.ex. kommande års gåvobudget, som föreningarna sedan har gemensamt ansvar för att försöka leva upp till.

Mer information om årsmötet kommer att finnas i webbkalendern.

 
  Logga in Forum