Organisation

tillsammans är vi starkaEFS Västerbotten är en distriktsorganisation för samordning och stöd för EFS missionsföreningar i Västerbotten.

Organisation

Högsta beslutande organ är årsmötet som hålls i maj. Årsmötet utser en styrelse som i sin tur även utser utskott och råd (för kontakt se Kontakter). För den löpande verksamheten finns ledningsgruppen som består av distriktsföreståndare, ekonomichef och personalchef.

Kansli och administration

Kansliet ansvarar för personaladministration löne- och ekonomisk administration för alla EFS-föreningar i Västerbotten och även för övergripande avtal för arbetet, kontakt med kretsar, samarbete med Svenska kyrkan inom Västerbotten mm.
Det kan verka som att kanslipersonalen består av en omfattande skara men de flesta arbetar deltid och vissa utför tjänster som är köpta utifrån, eller har sin tjänst finansierad från annat håll.

Du kan läsa mer om riksorganisationen på egen webbplats www.efs.nu

 
  Logga in Forum