Parallella samlingar

Parallella samlingar (länk till pdf-fil) lördagen den 25 augusti 2018 i Tegs kyrka

09.30-10.10
Hur möter Jesus en längtande blick? Hur kan vi dela berättelsen om Jesus vidare med nya människor idag, tillsammans och enskilt? Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare. Gemensamt för alla. (Församlingssalen)

10.30-11.30
a) Kan vi träna oss att kasta ut på andra sidan? To reach and disciple new people, cultures and communities with the Gospel of Jesus Christ/Att nå och träna nya människor, kulturer och samhällen med evangeliet om Jesus Kristus. David Cooke, kyrkoherde HT Barnes, London (även 13.00-14.00). Tolkning till svenska. (Församlingssalen)

b) Hur fraktas trons frön över land och hav? EFS är involverad i flera församlingsplanteringar i Europa, hur ser dessa nya möjligheter ut, vad gör vi och vad kan vi lära av dessa kyrkor? Martin Alexandersson, EFS utvecklingskonsulent och europamissionär (även 14.30-15.30). (Biorummet, nedre våningen)

c) Möt Rosenius vid näten då och nu. Då: ”Jag kan ej säga nej till denna röst, som talar kallande i mitt bröst. På torg och gator en oändlig skara jag ser, som vimlar bort mot evig fara, som ock är döpt och köpt som vi”. Åke Hägglund, präst Sörböle kyrka. Nu: Vad skulle Rosenius säga till oss i idag? Vad kan vi lära oss av Rosenius liv? Johan Lundgren, präst EFS-kyrkan, Skellefteå. (Musikrummet)

d) Varför inte göra något nytt… Kreativitet i den berömda boxen! Vi söker efter kreativitet. Var kommer den ifrån? Hur ser den ut och vad hindrar oss i vår vardag? Inom vilka områden behöver vi tänka nytt? Hur fungerar processen och vad främjar vårt skapande? Ida och Oscar Richardsson, kreatörer och musiker. (Brasrummet, nedre våningen)

13.00-14.00
e) Kan vi träna oss att kasta ut på andra sidan? To reach and disciple new people, cultures and communities with the Gospel of Jesus Christ/Att nå och träna nya människor, kulturer och samhällen med evangeliet om Jesus Kristus. David Cooke, kyrkoherde HT Barnes, London (även 10.30-11.30). Tolkning till svenska. (Musikrummet)

f) Migrantmammor. Projektet Migrantmammor är en öppen mötesplats för kvinnor i alla åldrar och nationaliteter (samarbetsprojekt mellan EFS Skellefteå och Skellefteå kommun). Berättelser om verksamheten med exempel på hur man kan arbeta med integration. Marlene Mutesi, Anna-Maria Niemann Björk m.fl. medarbetare i projektet. (Biorummet, nedre våningen)

g) På djupt vatten – tillsammans med Ignatius* Om erfarenheter av att följa
Jesus, övningar i tysta retreater och den stora glädjen över den fördjupade relationen till Gud som den ignatianska andligheten har gett. Om hur gamla bibelberättelser blir som nya, hur reflektionen över dagen skärper blicken och hjälper oss att urskilja Guds röst och tecken, och om hur intresserad Jesus är av vårt vardagliga liv. Inger Boman, präst och retreatledare.
*Ignatius (1491-1556) brann för att reformera kyrkan inifrån, precis som Luther, som han var samtida med. Hans eget liv med sina vänner i Jesu sällskap och hans andliga övningar har inspirerat och väglett människor i mer än 450 år och gör det fortfarande. (Brasrummet, nedre våningen)

h) Jag gillar den nya strömmen. En berättelse utifrån erfarenheter om att tillverka egen el och köra elbil. Leif Viklund, Älvsby folkhögskola. (Personalrummet)

13.00-15.00
i) KRIK/sport: Samling 12.30 vid stora porten i Tegskyrkan. Därifrån går vi till Sporthallen, Tegs Centralskola. KRIK står för KRisten IdrottsKontakt och är en kristen idrottsorganisation som finns över hela Sverige och jobbar för att skapa en miljö där tro och idrott går hand i hand. Upptäck vad en KRIK-samling kan erbjuda: bollsporter som killerball, fotboll och smackboll (KRIK:s egen sport), och kanske en och annan stafett. Christoffer och Emelia Lindberg, KRIK-ledare. Telefon till Christoffer 073-055 98 17.

14.30-15.30
j) Våra nya vänner. Om mission och integration i praktiken. Vi tar del av erfarenheter runt om i Västerbotten. Internationella rådet med Mats Bohman, präst i Carlskyrkan och Kersti Karlsson, tidigare missionär. (Musikrummet)

k) Djupt inom mig. Om återhämtning, stabilitet och modet att lyssna. Ett resonemang om stressens påverkan på oss, hur vi kan hantera stress, och praktisk övning i basal kroppskännedom och rytmisk bön. Ulrika Mottmann, diakoniassistent Umeå stadsförsamling och fysioterapeut. (Brasrummet, nedre våningen)

l) Hur fraktas trons frön över land och hav? EFS är involverad i flera församlingsplanteringar i Europa, hur ser dessa nya möjligheter ut, vad gör vi och vad kan vi lära av dessa kyrkor? Martin Alexandersson, EFS utvecklingskonsulent och europamissionär (även 10.30-11.30). (Församlingssalen)

16.00-17.00
Salt Västerbottens årsmöte. Fullmaktsgranskningen hålls före årsmötet kl. 15.30-16.00. Efter mötet äter vi pizza tillsammans.
Om du är medlem i en Salt-förening kan du komma till årsmötet som ombud. Det betyder att du får rösta på årsmötet. Även om du inte är ombud kan du delta. Välkommen! (Brasrummet, nedre våningen)

Allmän information

De parallella samlingarna sker i samarbete med Sensus studieförbund och ingen anmälan behövs.

 
  Logga in Forum