Program

Konferens Nära Jesus

24-26 augusti 2018 Nära Jesus konferenslogoTegs kyrka, Umeå
Tema: På djupt vatten – en helg om lärjungaskap

Konferensen Nära Jesus är EFS Västerbottens och Salt Västerbottens gemensamma årliga konferens. Den hålls för inspiration, uppbyggelse och goda möten och kan fungera som upptaktshelg inför höstens verksamhet.

Program

för ungdomar och vuxna

Fredag
19.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Jesus är källan. Mässa. Kerstin Oderhem, Senitha Olsson, Sara Sandström och kören Prisma från Yttersjö, Ida och Oscar Richardsson. (Kyrkan)
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Kända vatten, nya vindar. Kyrkoherde David Cooke, HT Barnes, Johan Lundgren, Gospelkören Bless is More med Emma Örnberg och Gustaf Lundell. Tolkning till svenska. (Kyrkan)

Lördag
9.30-10.10 Seminarium. K. Oderhem.
10.30-11.30, 13.00-14.00/13.00-15.00 och 14.30-15.30 Parallella samlingar/(Olika platser, se separat flik).
16.00-18.00 Salt Västerbottens årsmöte (se nästa sida).
18.30 OBS tiden! Gudstjänst. På djupt vatten – Kasta ut på andra sidan! Kyrkoherde David Cooke, HT Barnes, London, Torbjörn Arvidsson, psalmer och musik med Vasakyrkan Big Band under ledning av Oscar Fridolfsson. Tolkning till svenska. (Kyrkan)
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Lätta ankar! (eller Kasta loss!). Martin Alexandersson, Hasse Liljemark, bönevandring med personlig förbön. (Kyrkan)

Söndag
10.00-10.40 Bibelsamtal (i församlingssalen). Kristina Eriksson. Fika.
10.00 Körövning med Tillsammanskören. Alla åldrar (barn och vuxna) är välkomna. Övning av tre enkla sånger som sedan sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman och Teresa Bergner. Fika. Ljudfil med låtar för Tillsammanskören
11.00 Skattengudstjänst. På djupt vatten – Lugn och ro vidare… Kerstin Oderhem, Mirjam Bergner, Tillsammanskören med Marta Bäckman, Teresa Bergner och musiker. Sändning. (Kyrkan)

Tema

Tema för konferensen 2018 är På djupt vatten - en helg om lärjungaskap.

På djupt vatten

 
  Logga in Forum