Konferens Nära Jesus

EFS och Salt Västerbotten ordnar årligen en konferens under sensommaren eller början av hösten. De senaste åren har den gått under namnet Nära Jesus. Tidigare har konferensen hållits i samband med årsmötet, men det hålls numera separat under våren.

Under 2018 hålls Nära Jesus-konferensen den 24-26 augusti i Tegs kyrka, Umeå. Välkommen! Konferensprogram finns här.

På djupt vatten

Årets Nära Jesus-konferens handlar om lärjungaskap anno 2018. Vad innebär det för dig och mig just där vi är? Vad skulle det kunna innebära om vi vågade lyssna? Och hur hör vi Mästarens röst mitt i vardagens brus?

På djupt vatten (Luk 5:3-7) – en helg om lärjungaskap

Denna helg inspireras vi att följa Jesus på olika sätt:
På djupt vatten bildlikt talat, när svårigheter möter – både andligt och praktiskt.
På djupt vatten i form av okända vatten, där vi inte bottnar (själva) – utan måste bli beroende av Jesus.
På djupt vatten som i andra vatten, att våga göra något utanför det invanda.
På djupt vatten som i där vi förut fiskat men slutat (för att vi provat och inte fick något).

Gudstjänster och parallella samlingar

Vi bjuder in till gudstjänster och seminarier. Medverkande är David Cooke från HT Barnes, London (där EFS i London huserar), Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare och Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent och europamissionär m.fl.
Det ordnas också tolv olika seminarier som spänner från Rosenius till Ignatius, elbilar och KRIK! Varje samling fokuserar på lärjungaskap, att följa Jesus i dag och vårt uppdrag som kristna att dela vår tro i vardagen.
Under lördagen ordnas även barn-, tween- och ungdomsspår.

Konferensprogram

Ljudfiler: Sånger inför Tillsammanskören på Nära Jesus-konferensen 2018.

Arr.: EFS Västerbotten och Salt Västerbotten i samarbete med Sensus.

Nära Jesus

EFS Västerbotten och Salt Västerbottens årliga konferens.

 
  Logga in Forum