Gåvomedelsrapport

Här redovisas månatligen de gåvor som skickats in till EFS Västerbotten.

Insamlade gåvor januari-november 2019:      6 005 000 kr                Budgeterade gåvor januari-november 2019:  5 967 000 kr

Under november månad har 589 000 kr samlats in till distriktets gemensamma arbete. Av summan avser 29 000 kr gåvor från enskilda givare och 129 000 kr från distriktskonferensen Nära Jesus. Årets budget för gåvor är 7,7 miljoner kr och för att nå det behöver vi samla in 1,7 miljoner kr under december månad. 

Tack till alla föreningar och grupper!

Balsjö, Bergsbyn, Bjurholm, Bodan, Bodbyn, Boliden, Bullmark, Bureå, Carlskyrkan, Degernäs, Ersmark norra, Ersmark södra, Gafsele-Åsele, Grisbacka, Harrsele, Holmsund, Håknäs, Hörnsjö, Innersjö-Degersjö, Järnäs, Jörn, Kåge, Kågeträsk, Levar, Lycksele, Lövånger, Medle, Mobacken, Morö Backe, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Nysätra, Nyåker, Orrträsk-Röjnoret, Ostvik, Pengsjö, Robertsfors, Selet, Sjöbotten, Skellefteå, Skråmträsk, Stensjön, Stortjärn, Svarttjärn, Sävar, Sörböle, Sörböle södra, Sörmjöle, Tjärn, Tväråbäck, Tvärålund, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vindeln, Vännfors, Vännäs, Yttersjö, Åbyn, Åkullsjön,  Åträsk-Floda, Öredalen, Örträsk, Östanbäck, Östra Falmark.

Tack till alla enskilda givare samt minnes- och högtidsgåvor!

Eva S Bäckström
090 –12 58 19
eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

Bankgiro nr 985-2377
Bankkonto nr SEB 5329-10 188 69
Swish 123 453 6819 

Bankuppgifter

Bankgiro:

nr 985-2377

Bankkonto:

nr SEB 5329-10 188 69

Swishnummer: 123 453 6819

Här finns blankett för överföringsuppdrag till EFS Västerbottens eller EFS-föreningens bankkonto.

 
  Logga in Forum