Ge en gåva

PengarEFS är beroende av enskilda människors personliga insatser och gåvor. Du kan ge din gåva på flera olika sätt.

1. Inbetalning på bankgiro/swish

EFS Västerbotten och Salt Västerbotten
Bankgiro: 985-2377
Swish: 123 453 6819
Swish Bibelfjäll: 123 377 0146 (endast gåvor)

Märk talongen/inbetalningen med ”Gåva” eller ”Minnesgåva” ev + ändamål.
Ändamålen kan vara:
• EFS Västerbotten om du vill att gåvorna ska gå till EFS Västerbottens arbete i föreningar och kyrkor i Västerbotten, till det gemensamma arbetet i allmänhet.
• Salt Västerbotten om du vill att gåvan ska gå till vårt EFS och Salts gemensamma verksamhet bland barn och ungdomar i Västerbotten i form av barnläger, konfirmandläger mm.
• Minnesgåvor/högtidsgåvor till EFS Västerbotten. (se fliken Telegram).

Du kan också betala in en extra gåva så kallad 1000-lappen, märk talongen med 1000-lappen och ange namn så får du en påminnelse om denna möjlighet nästa år. Under Dokumentmenyn kan du ladda ner 1000-lappsfoldern och läsa mer om den.

2. Regelbundet givande

• Banköverföring om du vill att din bank månatligen ska föra över ett belopp till EFS Västerbotten och/eller till en lokal missionsförening. Du som har Internetbank kan som regel själv föra in en stående överföring. Din överföring fungerar oavbrutet tills du meddelar något annat.

3. Testamenten

• Testamente är ett sätt att stödja EFS.
• Den sista gåvan från många trogna givare kommer genom ett testamente. Det kan vara viktigt att skriva ett testamente då det kan ha stor betydelse både för givaren och mottagarna.
• När man skriver ett testamente så är det inte för evigt, det kan när som helst ändras – det gäller att tänka efter ”Hur vill jag att det jag äger ska fördelas om jag skulle råka ut för en olycka eller på annat sätt avlida?”
• EFS Västerbotten har organisationsnummer 894000-2952. Om du vill att EFS Västerbotten ska registrera en kopia av testamentet, sänd det till ekonomichefen, EFS Västerbotten, 903 27 Umeå.

4. Gåvor till EFS riks

• För gåvor till EFS riks, se http://www.efs.nu/ge-en-gava/.

Information om personuppgiftsbehandling

I samband med inbetalningar till EFS Västerbotten kan de personuppgifter som medföljer betalningen lagras i vårt ekonomisystem. Läs mer om personuppgiftslagen här.

 
  Logga in Forum