Personal

Dokument som rör personalfrågor

Månadsrapport (löneunderlag, excel)
Reseräkning (excel)
Tidrapport 2019 (arbetstid och -uppgifter, excel)
Tjänstledighetsansökan (word)
Semesteransökan  (word)
Förtroendearbetstid (pdf)
Arvodesräkning (word)
Timredovisningsblankett (word)

Dokument som ingår i sammanställningen Att arbeta i EFS Västerbotten: Info till nyanställda, Ersättningsrutiner (resor, utlägg), Frånvaro (rutiner), Lokalt arbetstidsavtal, Personalförmåner, Bildskärmsglasögon, Telefonlista (kansli), Månadsrapport, Reseräkning, Tidrapport, Tjänstledighetsansökan, Semesteransökan, Arbetsledning inom samarbetskyrkorna, Arbetsledning i förening/krets, PM faddrar, Arbetsmiljöpolicy, EFS personalpolitik, Personalpolicy, Policy om kränkning, Beskrivning av arbetet inom EFS Västerbotten, Kretsöversikt och SAM (systematiskt arbetsmiljö).

Broschyr om tillbud och tillbudsrapport.

 

Dokument från fortbildningsdagar jan -19

Att möta en ny generation med internationell mission (pdf)

Dokument från fortbildningsdagar jan -15

Mångfaldens möjligheter med Robert Koss (PowerPoint)

Dokument från personaldag okt -14

OH-kopior (pdf)
På tal om kvinnor och män SCB(pdf)
Samtalsfrågor om genus och normer (pdf)
BRYT – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet  (pdf)

 

 
  Logga in Forum