DataRap

DataRap – ett verktyg för rapportering och adressdatabas

Saltföreningen ska rapportera statistik över antalet medlemmar, åldrar och kön. Om föreningen har scouter gäller en annan ålderssammanställning för dessa. Flera andra rapportbehov kan finnas, t ex vill EFS-riks veta hur många deltagare som finns i olika gruppverksamheter. I årsskiftet 2008/2009 introducerades DataRap, hjälpverktyget för medlemsrapportering och medlemslistor mm.

– DataRap räknar ut all statistik. Man behöver bara skriva in medlems- och deltagaruppgifterna på ett ställe.
– DataRap genererar dessutom adresslistor, e-postlistor, etiketter, bekräftelselistor, medlemskort och till och med närvarokort för kommande termin.
– DataRap är datahjälpmedlet speciellt för Salt men kan i Pro-versionen även användas som databas för hela EFS-föreningen.

Fyra olika versioner av DataRap finns: DataRap mini, Standard, Pro och DataRap Ent. Man kan enkelt byta mellan versionerna utan att man måste skriva om det man redan registrerat i DataRap. Detsamma gäller om man registrerat fler än 250 i mini eller Standard. Det går uppdatarea till Pro och få med alla poster.

 

Nyaste version 3.2
– för Excel XP/2003 eller nyare
(Kan öppnas för Excel 97/2000 med ett makro – eller beställas)

DataRap Mini, databas för upp till 250 personer
Ladda ner DataRap mini för Excel XP(2002), 2003, 2007 (c:a 5 Mb)

DataRap Standard, databas för upp till 500 personer
Ladda ner DataRap Std för Excel XP(2002), 2003, 2007 (c:a 10 Mb)

DataRap Pro, databas för maximalt 750 personer
Ladda ner DataRap Pro för Excel XP(2002), 2003, 2007  (c:a 18 Mb)

DataRap Ent, databas för maximalt 1000 personer
Ladda ner DataRap Pro för Excel XP(2002), 2003, 2007  (c:a24 Mb)

Instruktioner

För att använda DataRap måste man ha programmet Microsoft Excel. Öppna inte filen direkt i webbläsaren utan spara filen till din dator. Öppna därefter dokumentet med MS Excel.

Beskrivning av DataRap, dess versioner och olika funktioner finns här som en manual pdf.

Registrera dig
Det kan bli förändringar vad gäller central rapportering m.m. vilket skapar behov av uppdateringar. Man kan vilja ha en högre version. För att få information om uppdateringar är det viktigt att du som laddat ner och använder DataRap registrerar dig. Det gör du genom att skicka mejl till goran.berglund@
efsvasterbotten.se
med uppgifter (* =obligatoriska) om
Förening*
Namn*
Adress*
Postadress*
Telefon* (kan vara mobil)
Mobil
E-postadress*

Tack för att du registrerar dig!

 
  Logga in Forum