Organisation och verksamhet

För nerladdning:

Årsmöteshandlingar

Klippen

Klippenkamraternas verksamhetsberättelse för 2016/-17.

Salt

Verksamhetsplan med delmål 2019 (förslag)
Verksamhetsberättelse  2017 (förslag)
Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Inbjudan till Salts årsmöte 2017 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse årsmöte 2016 (pdf)
Dagordning för Salt Västerbottens årsmöte 2016 (word)
Fullmakt för Salt Västerbottens årsmöte 2016 (word)
Verksamhetsplanens delmål för Salt Västerbotten 2017 (word)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-18 (pdf)
PM för Salt Västerbottens valberedning 2013 (word)

EFS

Årsmötesprotokoll EFS Västerbotten 2018 (pdf)
Årsredovisning för EFS och Salt Västerbotten 2017 (pdf)
Årsmöteshandlingar 2018 (pdf), årsredovisning 2017 (ny uppställning)
Verksamhetsplanen 2016-2018 med delmål 2018 (pdf)
Årsmötesprotokoll EFS Västerbotten 2017 (pdf)
Föredragningslista och årsmöteshandlingar 2017 (pdf-format).
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)
Verksamhetsplanens delmål 2017 för EFS Västerbotten (word)
Verksamhetsberättelse  för EFS och Salt Västerbotten 2015 (pdf)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-2018 (pdf)
Årsmöteshandlingar 2016 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse EFS Västerbotten 2014 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2014 (pdf)
Fullmakt för ombud till EFS Västerbottens årsmöte (pdf)
Programförklaring för EFS Västerbotten 2012-2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS och Salt Västerbotten 2012 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS och Salt Västerbotten 2011 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS Västerbotten 2010 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2013 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2012 (pdf)
Årsmötesprotokoll för EFS Västerbotten 2013 (pdf)
Årsmötesprotokoll för EFS Västerbotten 2012 (pdf)

Diverse

Diakoni – ett samtalsmaterial (pdf)
EFS organisationsutredning och Salts organisationsutredning (pdf)
Ansökan om organisationsnummer från Skattemyndigheten (pdf)
Bildspel om distriktets verksamhet (pdf)
EFS riktlinjer (pdf)
Framtidsdialogen (EFS Västerbottens slutrapport från 2001, pdf)
GLÖD korrigerat material s. 65 (pdf)
Johannelund – prästutbildning (folder i pdf)
Johannelund – bibelskola (folder i pdf)
Klippenfolder (pdf)
Samarbetsavtal mellan EFS och Salt lokalnivå (pdf)
Samverkansavtal mellan Salt och Scouterna (pdf)
Scoutlag, lösen, bön och psalm (pdf) och (word)
Scoutinvigningskort och (pdf) och (word)

Internationellt

Att vara internationellt ombud (pdf)
En god ekonomi (pdf) – ett häfte om praktisk handling för en rättfärdigare värld
Inspirationsmaterial för kyrkornas globala vecka (pdf)
Kollekttal utifrån Vår omvärld-projektet (pdf)
Studieplan till Anders Sjöbergs bok  Hela världen väntar
Materialet Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor…, framtaget av Svenska kyrkan (pdf)

Stadgar

Normalstadgar för missionsförening (pdf)
Stadgar för EFS Västerbotten, distriktet (pdf)
Stadgar för lokal Salt-förening (pdf)
Stadgar för Salt Västerbotten (pdf)

Styrelseprotokoll EFS Västerbotten

Protokoll februari 2019 (pdf), Protokoll november 2018 (pdf), Protokoll september 2018 (pdf), Protokoll juni 2018 (pdf), Protokoll april 2018 konstituerande sammanträde (pdf), Protokoll mars 2018 (pdf) februari 2018 (pdf) november 2017 (pdf) september 2017 (pdf) juni 2017 (pdf) maj 2017 (pdf) april 2017 (pdf) februari 2017 (pdf) november 2016 (pdf)  september 2016 (pdf) juni 2016 (pdf) (konstituerande) april 2016 (pdf) mars 2016 (pdf) februari 2016 (pdf) november 2015 (pdf) september 2015 (pdf) juni 2015 (pdf) mars 2015 (pdf)  februari 2015 (pdf) november 2014 (pdf) september 2014 (pdf) juni 2014 (pdf) april 2014 (pdf) mars 2014 (pdf) februari 2014 (pdf) november 2013 (pdf) september 2013 (pdf) maj 2013 (pdf) april 2013 (pdf) mars 2013 (pdf) januari 2013 (pdf) november 2012 (pdf) september 2012 (pdf) juni 2012 (pdf) maj 2012 konstituerande sammanträde (pdf) 
 mars 2012
(pdf) februari 2012 (pdf) december 2011 (pdf) november 2011 (pdf) september 2011 (pdf) juni 2011 (pdf)

 

 
  Logga in Forum