Organisation och verksamhet

Årsmöteshandlingar

Klippen

Klippenkamraternas verksamhetsberättelse för 2016/-17.

Salt

Motion 2019 (pdf)
Årsmötesbrev 2019 (pdf)
Fullmakt 2019 (pdf)
Verksamhetsplan med delmål 2019 (förslag)
Verksamhetsberättelse  2017 (förslag)
Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Verksamhetsplanens delmål för Salt Västerbotten 2017 (word)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-18 (pdf)
PM för Salt Västerbottens valberedning 2013 (word)

EFS

Årsmötesprotokoll 2019 EFS Västerbotten
Föredragningslista för årsmöte 2019 (pdf)
Årsmöteshandlingar 2019 (pdf)
Årsmötesprotokoll EFS Västerbotten 2018 (pdf)
Årsredovisning för EFS och Salt Västerbotten 2017 (pdf)
Årsmöteshandlingar 2018 (pdf), årsredovisning 2017 (ny uppställning)
Verksamhetsplanen 2016-2018 med delmål 2018 (pdf)
Årsmötesprotokoll EFS Västerbotten 2017 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)
Verksamhetsplanens delmål 2017 för EFS Västerbotten (word)
Verksamhetsberättelse  för EFS och Salt Västerbotten 2015 (pdf)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-2018 (pdf)
Fullmakt för ombud till EFS Västerbottens årsmöte (pdf)
Programförklaring för EFS Västerbotten 2012-2015 (pdf)

Diverse

Diakoni – ett samtalsmaterial (pdf)
EFS organisationsutredning och Salts organisationsutredning (pdf)
Ansökan om organisationsnummer från Skattemyndigheten (pdf)
Bildspel om distriktets verksamhet (pdf)
EFS riktlinjer (pdf)
Framtidsdialogen (EFS Västerbottens slutrapport från 2001, pdf)
GLÖD korrigerat material s. 65 (pdf)
Johannelund – prästutbildning (folder i pdf)
Johannelund – bibelskola (folder i pdf)
Samarbetsavtal mellan EFS och Salt lokalnivå (pdf)
Samverkansavtal mellan Salt och Scouterna (pdf)
Scoutlag, lösen, bön och psalm (pdf) och (word)
Scoutinvigningskort och (pdf) och (word)

Internationellt

Att vara internationellt ombud (pdf)
En god ekonomi (pdf) – ett häfte om praktisk handling för en rättfärdigare värld
Inspirationsmaterial för kyrkornas globala vecka (pdf)
Kollekttal utifrån Vår omvärld-projektet (pdf)
Studieplan till Anders Sjöbergs bok  Hela världen väntar (word)
Materialet Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor framtaget av Svenska kyrkan (pdf)

Stadgar

Normalstadgar för missionsförening (pdf)
Stadgar för EFS Västerbotten, distriktet (pdf)
Stadgar för lokal Salt-förening (pdf)
Stadgar för Salt Västerbotten (pdf)

Styrelseprotokoll EFS Västerbotten (pdf)

2019

Protokoll augusti 2019
Protokoll juni 2019
Protokoll maj 2019
Protokoll mars 2019
Protokoll februari 2019

2018
Protokoll november 2018
Protokoll september 2018
Protokoll juni 2018
Protokoll april 2018 konstituerande sammanträde
Protokoll mars 2018
februari 2018

 

 
  Logga in Forum