Organisation och verksamhet

För nerladdning:

Årsmöteshandlingar

Klippen

Klippenkamraternas verksamhetsberättelse för 2016/-17.

Salt

Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Inbjudan till Salts årsmöte 2017 (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse årsmöte 2016 (pdf)
Dagordning för Salt Västerbottens årsmöte 2016 (word)
Fullmakt för Salt Västerbottens årsmöte 2016 (word)
Verksamhetsplanens delmål för Salt Västerbotten 2017 (word)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-18 (pdf)
PM för Salt Västerbottens valberedning 2013 (word)

EFS

Verksamhetsplanen 2016-2018 med delmål 2018 (pdf)
Årsmötesprotokoll EFS Västerbotten 2017 (pdf)
Föredragningslista och årsmöteshandlingar 2017 (pdf-format).
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)
Verksamhetsplanens delmål 2017 för EFS Västerbotten (word)
Verksamhetsberättelse  för EFS och Salt Västerbotten 2015 (pdf)
Verksamhetsplan för EFS och Salt Västerbotten 2016-2018 (pdf)
Årsmöteshandlingar 2016 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse EFS Västerbotten 2014 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2014 (pdf)
Fullmakt för ombud till EFS Västerbottens årsmöte (pdf)
Programförklaring för EFS Västerbotten 2012-2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS och Salt Västerbotten 2012 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS och Salt Västerbotten 2011 (pdf)
Verksamhetsberättelse för EFS Västerbotten 2010 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2013 (pdf)
Årsmöteshandlingar för EFS Västerbotten 2012 (pdf)
Årsmötesprotokoll för EFS Västerbotten 2013 (pdf)
Årsmötesprotokoll för EFS Västerbotten 2012 (pdf)

Diverse

Diakoni – ett samtalsmaterial (pdf)
EFS organisationsutredning och Salts organisationsutredning (pdf)
Ansökan om organisationsnummer från Skattemyndigheten (pdf)
Bildspel om distriktets verksamhet (pdf)
EFS riktlinjer (pdf)
Framtidsdialogen (EFS Västerbottens slutrapport från 2001, pdf)
GLÖD korrigerat material s. 65 (pdf)
Johannelund – prästutbildning (folder i pdf)
Johannelund – bibelskola (folder i pdf)
Klippenfolder (pdf)
Samarbetsavtal mellan EFS och Salt lokalnivå (pdf)
Samverkansavtal mellan Salt och Scouterna (pdf)
Scoutlag, lösen, bön och psalm (pdf) och (word)
Scoutinvigningskort och (pdf) och (word)

Internationellt

Att vara internationellt ombud (pdf)
En god ekonomi (pdf) – ett häfte om praktisk handling för en rättfärdigare värld
Inspirationsmaterial för kyrkornas globala vecka (pdf)
Kollekttal utifrån Vår omvärld-projektet (pdf)
Studieplan till Anders Sjöbergs bok  Hela världen väntar
Materialet Vägledning i flykting-, migrations- och integrationsfrågor…, framtaget av Svenska kyrkan (pdf)

Stadgar

Normalstadgar för missionsförening (pdf)
Stadgar för EFS Västerbotten, distriktet (pdf)
Stadgar för lokal Salt-förening (pdf)
Stadgar för Salt Västerbotten (pdf)

Styrelseprotokoll EFS Västerbotten

Protokoll distriktsstyrelsen februari 2018 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen maj 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen april 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen februari 2017 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen (konstituerande) april 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen mars 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen februari 2016 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2015 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2015 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2015 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen mars 2015 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen februari 2015 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen april 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen mars 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen februari 2014 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen maj 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen april 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen mars 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen januari 2013 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2012 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2012 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2012 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen maj 2012 konstituerande sammanträde (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen mars 2012
(pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen februari 2012 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen december 2011 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen november 2011 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen september 2011 (pdf)
Protokoll distriktsstyrelsen juni 2011 (pdf)

 

 
  Logga in Forum